Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Erfgoed krijgt grotere rol in de strijd met het Waalwater

Het project Linielandschap Waaldijk is een van de 5 nieuwe projecten die gehonoreerd zijn binnen de Erfgoed Deal. Het project is een goed voorbeeld van het verbinden van het aanwezige en beleefbare erfgoed aan hedendaagse ruimtelijke opgaven. Tussen het Zuid-Hollandse Gorinchem en Gelderse Vuren wordt gewerkt aan een integraal dijkontwerp. Daarbij investeren we in Zuid-Holland in waterveiligheid en tegelijkertijd in een mooie plek voor recreatie.

Provincie Zuid-Holland 23 februari 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Erfgoed Deal

De Erfgoed Deal ondersteunt aansprekende gebieden of plaatsen in Nederland die door klimaat, duurzaamheid en de stedelijke vraagstukken gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis kan gaan spelen. De provincies Gelderland en Zuid-Holland hebben samen met de gemeenten Gorinchem en West-Betuwe de aanvraag Linielandschap Waaldijk ingediend.

Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het erfgoed in dit waterlinielandschap bestaat uit elementen in en langs de Waaldijk tussen Gorinchem en Vuren, onderdeel van de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie. Lang geleden fungeerden deze waterlinies als verdedigingssysteem om vijandige troepen die het gebied aanvielen te weren. Het leger gebruikte daarbij dijken en water als natuurlijke afweer. De Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn inmiddels gebieden waar het recreatief beleefbaar maken van onze rijke historie hoog in het vaandel staat. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is inmiddels UNESCO Werelderfgoed.

Gedeputeerde voor Zuid-Holland Willy de Zoete: ‘’De ondersteuning vanuit de Erfgoed Deal voor dit prachtige project is bijzonder goed nieuws. Juist dit dijkversterkingstraject tussen Gorinchem en Waardenburg is een uniek onderdeel van Zuid-Holland. Het restaureren en markeren van een rijke historische omgeving en het eeuwenoude erfgoed is belangrijk. Want dankzij dit initiatief kunnen wij als provincie onze inwoners een waardevolle fysieke herinnering aan ons verleden bieden.’’

Gedeputeerde voor Gelderland Peter Drenth: “Fort Vuren is een prachtig monument voor de liefhebbers van historie en het rivierenlandschap. Bijzonder aan deze Erfgoeddeal is dat een historische inundatiesluis weer gebruikt gaat worden om overtollig water af te voeren. Oud en nieuw gaan hier prachtig samen. Een goed voorbeeld voor de toekomst.”

Van Gorinchem tot Fort Vuren

Het project Linielandschap Waaldijk bevat 4 deelprojecten in Zuid-Holland. Een voormalige geschuts opstelplaats bij de Dalemse Sluis (de batterij ter verdediging van de sluis) en de voormalige dijkpost Hercules (uitkijk- en verdedigingspost) worden zichtbaar en beleefbaar gemaakt. In Gorinchem zal een ravelijn (een verdedigingseilandje in de gracht) opgeknapt worden en er zal meer ruimte voor waterberging komen. Op Gelders grondgebied is Fort Vuren onderdeel van deze Erfgoeddeal. Hiermee kan de oostelijke inundatiesluis (1) gerestaureerd worden en een functie krijgen in het huidige waterbeheerssysteem. De uitvoerders van de Waaldijkdijkversterking hebben via hun Graaf Reinald-Alliantie de voorbereiding van de Erfgoed deal actief ondersteund. Met de bijdrage uit de Erfgoed Deal is de verwachting dat nog dit jaar begonnen kan worden met de restauratiewerkzaamheden.

Voetnoot

  1. Sluis waarmee grote stukken land (tijdelijk) onder water gezet kunnen worden.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.