Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

De geknipte recreatiewoning

Onder de Wabo was de recreatiewoning al geregeld in artikel 3 lid 2 bijl II Bor, en was deze als deze aan de voorwaarden van dit artikel voldeed, en hij paste binnen het bestemmingsplan vergunningvrij tot max 70m2.

9 maart 2024Onder de Omgevingswet is dit toch wel weer net even anders geworden.

De activiteit bouwen:
Voor de bouwactiviteit valt de recreatiewoning in de basis onder artikel 2.25 Bbl (een bouwwerk met een dak) en daar gelden vijf voorwaarden om als bouwwerk met een dak vergunningplichtig te worden voor de bouwactiviteit. Is een recreatiewoning dus onder de 5 meter hoog, heeft het geen 2e bouwlaag met een verblijfsgebied op die 2e bouwlaag en is het geen hoofdgebouw, dan is deze bouwtechnisch vergunningvrij. Ook al wordt hij 100m2 of groter. De discussie zit hier vaak in het woordje 'hoofdgebouw' maar een recreatiewoning op een recreatiepark (dus niet solitair bestemd) is geen hoofdgebouw, omdat op een perceel/erf slechts één hoofdgebouw kan staan. En wat dat hoofdgebouw is moet de aanvrager bepalen, maar is op een recreatiepark vaak een receptie of gemeenschappelijk gebouw op zo'n park. Om dit goed te begrijpen moet je terug naar de memorie van toelichting op het BOR van 2010 (stb-2010-143) waarin letterlijk staat 'Op een perceel bevindt zich nooit meer dan één hoofdgebouw'.

Kom je bij 2.25 Bbl uit op een vergunningplichtig bouwwerk met een dak omdat de recreatiewoning bijvoorbeeld hoger is dan 5 meter, dan ga je vervolgens naar artikel 2.27 Bbl en daar kom je via lid 1 onder a. uit in artikel 2.17 Bbl die de bouwwerken aanwijst die onder gevolgklasse 1 vallen. En hier wordt in lid 3.c de recreatiewoning genoemd als 'een niet in een logiesgebouw gelegen grondgebonden logiefunctie', waardoor het een meldingsplichtig bouwwerk wordt.

De omgevingsplanactiviteit:
Om te bepalen of je voor de recreatiewoning een omgevingsplanactiviteitenvergunning nodig hebt kom je uit in artikel 22.27 bruidsschat (het oude artikel 3 bijlage II Bor). Hier wordt aangegeven dat als de recreatiewoning past binnen het omgevingsplan (Het is dan namelijk een binnenplanse omgevingsplanactiviteit) dan is deze, als deze op de grond staat, niet hoger is dan 5 meter en niet meer dan 70m2 groot wordt, vergunningvrij. Groter kan ook vergunningvrij, maar dan moet je aan die 70m2 op grond van artikel 22.27 onderdeel a, er bijbehorend bij aan bouwen tot maximaal de mogelijkheid van het Omgevingsplan. Dat was een truckje dat ook onder de Wabo al zo kon. Past hij niet in het Omgevingsplan dan is het uiteraard een buitenplanse omgevingsplanactiviteit en is hij altijd vergunningplichtig aan die kant van de knip.

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.