Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Aanpak hoogwater ’s-Hertogenbosch en omgeving

In juli 2021 stonden grote delen van Limburg in korte tijd onder water, door een combinatie van hoogwater en extreme buien. Met enorme schade als gevolg. Dit kan ook in de regio ’s-Hertogenbosch gebeuren. De waterschappen, gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat gaan daarom het komende jaar samen de opgave en mogelijke oplossingsrichtingen onderzoeken.

Gemeente 's-Hertogenbosch 23 februari 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Sezeryadigar_E+_via GettyImages

Slimme combinaties en goed samenwerken

Waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling zijn gezamenlijke opgaven van waterschappen, provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat. Daarom hebben we de intentie uitgesproken om intensief samen te gaan werken aan de aanpak van hoogwater in de omgeving van ’s-Hertogenbosch.

Wethouder Mike van der Geld (Energie en Klimaat): “Het veranderende klimaat vraagt om aanpassingen in onze omgeving en samenwerkingen om dat mogelijk te maken. Want wij allemaal willen een klimaatbestendige en veilige leefomgeving. Daarom slaan we de handen ineen, en gaan we na wat nodig is om dat met elkaar te realiseren”.

Ruimte voor water

Na de overstromingen in 1995 hebben we afspraken gemaakt om ‘s-Hertogenbosch en omgeving goed te beschermen tegen hoogwater. De afgelopen jaren zijn al veel maatregelen getroffen, zoals de aanleg van waterbergingen in het project Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch (ook wel bekend als HoWaBo). Deze maatregelen blijken echter niet voldoende voor de toekomst.

Uit recente berekeningen blijkt dat als er veel water vanuit de Maas én vanuit de Aa en de Dommel naar ‘s-Hertogenbosch komt, we het water uit de beken niet kwijt kunnen op de Maas. We hebben daarom maatregelen nodig om 50 miljoen kuub water op te vangen. Met de eerdere maatregelen uit het project HoWaBo is er ruimte gerealiseerd voor het opvangen van 14 miljoen kuub water. Dat betekent dat we nog voor de resterende 36 miljoen kuub water een oplossing moeten zoeken.

Vervolg

In 2022 gaan we de mogelijke oplossingsrichtingen in kaart brengen. Vervolgens bekijken we welke oplossingsrichtingen kansrijk zijn. Op dit moment nemen de partijen nog géén besluiten over ruimte of geld. Dit gebeurt na afstemming met inwoners en ondernemers in het gebied. Wilt u op de hoogte blijven en mee kunnen praten? Dat kan via de website van Aa en Maas. We werken dit jaar ook een calamiteitenstrategie uit voor ‘wat als het extreme hoogwater nu gebeurt?’. In het najaar van 2022 organiseren we daarom een hoogwateroefening met alle betrokken partijen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.