Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Toerisme en recreatie kunnen niet plaatsvinden zonder inmenging van de overheid. Wil een horecabedrijf zich bijvoorbeeld vestigen, dan moet dit in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan van de gemeente. Daarnaast dient veelal ook een drank- en horecavergunning en exploitatievergunning te worden aangevraagd.

Activiteiten die onder de groeiende sectoren vallen leiden tot verschillende vraagstukken. Zo komt de gemeente bij vergunningverlening telkens voor een afweging te staan tussen de belangen van de aanvrager en de belangen van de omwonenden. Dat kan lastige vragen opleveren. Wat zijn geschikte openings- en sluitingstijden van een café? Mogen hotels zich altijd vestigen in een gemeente of mag een gemeenten een ‘hotelstop’ instellen? Hoe dient te worden omgegaan met nieuwe vormen van toerisme zoals Airbnb?

In dit dossier vindt u meer informatie over regelgeving, beleid en vergunningen in de recreatiesector. Ook kunt u meer lezen over de laatste ontwikkelingen in de vrijetijdsbranche.