Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Meer Zicht op Ondermijning binnen vakantieparken en zorg

Het dashboard Zicht op Ondermijning is aangevuld met analyses op het gebied van ondermijning in de zorgbranche en analyses die inzicht geven in mogelijk misbruik van vakantieparken voor ondermijnende criminaliteit. De VNG is één van de netwerkpartners van het dataplatform.

VNG 26 juni 2023

Blog

Blog

Doel van Zicht op Ondermijning?

Zicht op Ondermijning is een dashboard met analyses die helpen om statistisch relevante patronen en fenomenen inzichtelijk te maken. Met deze informatie kunnen gemeenten, samen met andere partijen de preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit versterken. Zicht op Ondermijning levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid op wijkniveau. Naast het nieuwe thema Zorg, zijn er ook thema’s voor onder andere misbruik van vastgoed, verdachte transacties en jonge aanwas in de drugscriminaliteit.

Ondermijning in de zorg

Binnen de zorgsector kan ondermijnende criminaliteit voorkomen. Bijvoorbeeld via onrechtmatig declareren, het gebruik van zorggelden ten behoeve van criminele activiteiten of het inzetten van cliënten bij criminele activiteiten. Het dashboard toont een analyse die op basis van data over pgb-declaraties inzichtelijk maakt hoeveel zorgondernemers in Nederland een veroordeling hebben. Een tweede analyse geeft inzicht in zorgondernemers die (deels) actief zijn in branches die kwetsbaar zijn voor witwassen of die bij de KVK geen enkele zorg-gerelateerde activiteit hebben opgegeven. Met deze twee nieuwe analyses wordt het risico op zorgfraude beter in beeld gebracht

Dashboard ‘Vakantieparken”

Veel vakantieparken voldoen aan de huidige eisen van de consument en blijven aantrekkelijk voor toerisme en recreatie. Maar sommige parken verliezen hun aantrekkingskracht, gaan verloederen en kunnen op een gegeven moment een ander publiek gaan trekken, soms met dubieuze bedoelingen. Die vakantieparken lopen het risico misbruikt te worden voor criminele activiteiten, zoals hennepkwekerijen. Het aparte dashboard Zicht op Ondermijning op Vakantieparken bevat analyses die inzicht geven in dit risico.

Transitie naar structureel programma

Zicht op Ondermijning is begonnen als City Deal: een samenwerkingsverband tussen verschillende lokale en landelijke overheden, geïnitieerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Samen met mede-opdrachtgever ministerie van Justitie en Veiligheid, en netwerkpartners het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, provincies en anderen werkt het ministerie van BZK aan een samenhangende aanpak om de weerbaarheid van het openbaar bestuur verder te versterken. De weerbaarheid van gemeenten en lokale bestuurders begint bij een goede informatiepositie, zodat onderbouwd (datagedreven) beleid kan worden ontwikkeld om maatschappelijke problemen als ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Op dit punt heeft Zicht op Ondermijning zich bewezen en daarom wordt nu bekeken hoe deze aanpak voortgezet en structureel geborgd kan worden, om te beginnen voor een periode van tien jaar, binnen het departement van BZK.

De VNG adviseert gemeenten het dashboard Zicht op Ondermijning in te zetten om de informatiepositie in de aanpak van ondermijning te versterken.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.