nieuws

Aanvullende studies VGO-onderzoek

18-06-2017

Op 16 juni 2017 is het rapport ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies)’ bekend gemaakt. In dit rapport worden de resultaten uit het rapport ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’ van juli 2016 bevestigd. Daarnaast wordt in het rapport ingegaan op de effecten van geitenhouderijen.

Aanvullend VGO-onderzoek

In het rapport ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies)’ (aanvullend VGO-onderzoek) wordt opgemerkt dat mensen ook rondom geitenhouderijen een grotere kans hebben op longontsteking. Eerder zijn hiervoor al aanwijzingen gevonden, maar die zijn nu nader onderbouwd voor een langere periode.

Kamerbrief 16 juni 2017

De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft in zijn Kamerbrief van 16 juni 2017 aangegeven dat het wenselijk is dat bij besluitvorming (over geitenhouderijen) rekening wordt gehouden met het aanvullend VGO-onderzoek.

Op dit moment hoeven geen risicoreducerende maatregelen te worden getroffen. Daarvoor is eerst meer inzicht nodig aan de hand van aanvullende onderzoeken.

Uitspraken Raad van State

De Raad van State heeft al uitspraken gedaan over het VGO-onderzoek van juli 2016. Dit onderzoek bevat geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat een veehouderij onaanvaardbare risico’s voor de volksgezondheid veroorzaakt. Het VGO-onderzoek vormt dan ook geen aanleiding om geen medewerking te verlenen aan de vestiging of uitbreiding van een veehouderij.

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Van onze partners

Cursus Update landelijk gebied

Deze cursus concentreert zich op de relatie ruimtelijke ordening en milieu in het buitengebied, alles hangt hier nauw met elkaar samen.

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in