Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Een van de hoofddoelen van de Omgevingswet is om de gezondheid een plek te geven binnen de fysieke leefomgeving. Er is daarbij ruimte voor lokale afstemming, maar dat kan ook zorgen voor verschillen tussen regio’s.

Een van de hoofddoelen van de Omgevingswet is om gezondheid een plek te geven binnen de fysieke leefomgeving. Want de fysieke leefomgeving heeft invloed op de gezondheid van mensen. Er is ruimte voor lokale afwegingen, maar dat kan ook zorgen voor verschillen tussen regio’s. Hoe moet gezondheid meegenomen worden binnen de ruimtelijke planvorming?