Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

'Steden gezonder ontwerpen zorgt voor meer woningen'

Anders ontwerpen leidt tot meer woningen en een gezondere omgeving. Dat is de conclusie van het rapport Gezonde Verstedelijking dat in opdracht van de provincie Zuid-Holland is uitgevoerd in de wijk Sterrenburg in Dordrecht.

Provincie Zuid-Holland 3 mei 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Met het onderzoek wil de provincie de gezonde verstedelijking in naoorlogse wijken bevorderen. Het onderzoek 'Gezonde Verstedelijking' verkent een innovatieve aanpak om stedelijke ontwikkeling te heroverwegen met de gezondheid van de inwoners als centraal uitgangspunt.

Omgekeerd ontwerpen

Om tot gezonde verstedelijking te komen wordt gebruik gemaakt van ‘omgekeerd ontwerpen’. Daarbij zijn welzijn en gezondheid van huidige en toekomstige bewoners leidend. Zo ontstaat er voldoende vraag voor voorzieningen en mobiliteit en kunnen er meer woningen worden gebouwd.

Casestudie

Het onderzoek, richt zich specifiek op de wijk Sterrenburg in Dordrecht als casestudie, omdat de wijk goed vergelijkbaar is met andere naoorlogse wijken in Zuid-Holland. Uit het onderzoekt blijkt dat er een reeks uitdagingen is waarmee deze wijken geconfronteerd worden, zoals afnemende bevolkingsdichtheid, minder voorzieningen, toenemende eenzaamheid en obesitas.

Gezondheid, welvaart én meer woningen

Anne Koning, verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening en het NOVEX-gebied Zuidelijke Randstad, en Mariëtte van Leeuwen, belast met Gezondheid en Welzijn, zijn blij met dit rapport als een bouwsteen voor het Zuid-Holland van de toekomst. Het biedt niet alleen praktische handvatten voor de uitdagingen waarmee de regio wordt geconfronteerd, maar biedt ook inspiratie voor een meer inclusieve en gezonde leefomgeving voor alle inwoners, zowel nu als in de toekomst.

Vervolg

Er wordt nu gestart met onderzoek in 5 andere pilot gemeenten. Inzet is om de resultaten die tot nu toe zijn verzameld te verrijken met nieuwe ervaringen bij deze aanpak van omgekeerd ontwerpen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.