Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0
Artikelnummer: 9789491930591 Categorie: Tags: , , ,
Nederlands |
1 juni 2016
 | 
0,0 rating
(0)
Handboek Milieurecht

In het Algemeen deel staat de inrichting (bedrijf) centraal. Aan de hand van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit wordt toegelicht welke algemene regels van toepassing zijn en in welke gevallen een omgevingsvergunning is vereist. Het Algemeen Deel geeft voorts een beschrijving van wat onder milieurecht wordt verstaan, de ontwikkeling van milieurecht en –beleid, beginselen van milieurecht, invalshoeken van milieubeleid en doorwerking van Europees recht.

Oorspronkelijk auteur: prof. mr. J.M.H.F. Teunissen

€79

Product delen

Achtergrond
Auteurs
Inkijk versie
Specificaties
Docentenexemplaar
Reviews

In dit boek is de in 2010 voor het laatst door Jos Teunissen aangevulde versie geactualiseerd en hier en daar ingrijpend gewijzigd. Het handboek is geschreven vanuit de praktijk, zodat het met name aandacht besteed aan onderwerpen waar de praktijk van vergunningverleners, handhavers, ondernemers, advocaten en rechters mee te maken krijgt. Dat maakt het boek echter ook zeer geschikt voor studenten, die na hun studie in die praktijk werkzaam zullen zijn.

In het Bijzonder deel worden de afzonderlijke materiële wetten en regelingen besproken, gegroepeerd naar het aspect van het milieu waaraan ze in hoofdzaak zijn gerelateerd: bodem en natuur, water, lucht en veiligheid.

mr. dr. J.H.G. (Jan) van den Broek

Jan van den Broek is senior legal counsel bij VNO-NCW en MKB-Nederland in Den Haag, rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Oost-Brabant, fellow bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability en redactievoorzitter van het Tijdschrift voor Milieu en Recht.

Bekijk auteurs profiel

mr G.C.W. (Godert) van der Feltz

Godert van der Feltz is advocaat bij Van der Feltz advocaten in Den Haag. Hij treedt op voor bedrijven en overheden. Hij doceert incidenteel, onder meer bij de Grotius-opleiding Staats- en bestuursrecht en hij publiceert regelmatig.

Bekijk auteurs profiel

mr. W.J. (Willem) Bosma

Willem Bosma is advocaat bij Van der Feltz advocaten in Den Haag en tevens lid van de ad hoc commissie Luchtkwaliteit van de commissie voor de milieueff ectrapportage (m.e.r.). Daarnaast publiceert en doceert hij regelmatig over het omgevingsrecht.

Bekijk auteurs profiel

Specificaties

Uitgever (details) Berghauser Pont
Bezorgtijd Printing on demand
Taal Nederlands
Gewicht 872 g
Afmetingen 240 x 170 x 27
ISBN 9789491930591
NUR 823

Bent u verbonden aan een onderwijsinstelling en wilt u graag van dit boek een gebruikers- of beoordelingsexemplaar ontvangen? Vraag een docentexemplaar aan.