Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Wegverkeer en buren belangrijkste bron voor hinder en slaapverstoring

Het RIVM onderzoekt elk jaar hoe mensen hun woonomgeving beleven. Er wordt gekeken naar ernstige hinder of verstoring van slaap door bijvoorbeeld geluid of trillingen. Maar ook hinder van geur of bezorgdheid om de luchtkwaliteit komen in dit onderzoek aan bod. De belangrijkste geluidbronnen voor hinder en slaapverstoring blijven ook in 2022 wegverkeer en buren, bleek uit ons onderzoek. De hinder van bedrijven en het spoor is in vergelijking met 2020 weer toegenomen.

RIVM 19 december 2023

Belangrijkste bevindingen

In 2022 hadden mensen nog steeds vooral ernstige hinder van bronnen vlakbij hun woning. Bijvoorbeeld van wegverkeer, buren en bouw- en sloopactiviteiten. 

Geluid: wegverkeer en buren 
Voor geluid en trillingen blijven wegverkeer en buren zowel overdag als in de nacht, de belangrijkste bronnen van hinder en slaapverstoring. Voor wegen geldt dit het meest in de bebouwde kom (tot max 50km). 

Geur: houtstook  
Wat geurhinder betreft is houtstook in 2022 de belangrijkste bron. Het gaat dan om open haarden en allesbranders (binnen) en om barbecue en vuurkorven (buiten). In 2020 en 2021 veroorzaakten buren de meeste geurhinder. 

Bezorgdheid: luchtkwaliteit 
De belangrijkste bron van bezorgdheid blijft wonen bij een risicovol bedrijf of industrie. Bezorgdheid over de gezondheid betreft al sinds 2019 in de meeste gevallen de luchtkwaliteit rondom het eigen huis. 

Waarom dit onderzoek 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W(Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat)) wil weten hoe bewoners in heel Nederland hun woonomgeving beleven. Het ministerie laat dat sinds 1977 onderzoeken; sinds 2003 door het RIVM. Het onderzoek brengt onder andere in kaart hoe bewoners geluid, trillingen, geur en veiligheid in de woonomgeving ervaren. Sinds 2019 wordt dit onderzoek elk jaar gedaan. Het RIVM deed het onderzoek samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS(Centraal Bureau voor de Statistiek)). 

Download het onderzoek

Samenvatting

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W(Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat)) wil weten hoe bewoners in heel Nederland hun woonomgeving beleven. Het ministerie laat dat sinds 1977 onderzoeken; sinds 2003 door het RIVM. Het onderzoek brengt onder andere in kaart hoe bewoners geluid, trillingen, geur en veiligheid in de woonomgeving ervaren. Sinds 2019 wordt dit onderzoek elk jaar gedaan.

In 2022 hadden mensen nog steeds vooral ernstige hinder van bronnen vlak bij hun woning, zoals wegverkeer, buren en bouw- en sloopactiviteiten. Van andere bronnen die ernstige hinder veroorzaken, zoals fabrieken en bedrijven, en railverkeer, hadden ze in 2020 juist minder last. De hinder van deze bronnen is in 2022 weer toegenomen.

De belangrijkste geluidbronnen voor hinder en slaapverstoring blijven wegverkeer en buren. In 2022 zorgde de categorie Wegverkeer op wegen tot 50 kilometer per uur voor de meeste hinder. Wegverkeer en buren blijven ook de belangrijkste bronnen van hinder en slaapverstoring door trillingen. Wat geurhinder betreft zijn open haarden en allesbranders en barbecue en vuurkorven in 2022 de belangrijkste bronnen. In 2020 en 2021 zorgden buren voor de meeste geurhinder.

De belangrijkste bron van bezorgdheid blijft wonen bij een risicovol bedrijf of industrie (2019-2022). Wat betreft de effecten van omgevingsfactoren zijn mensen het meest bezorgd over effecten op hun gezondheid door de luchtkwaliteit rond huizen. Dat was ook zo in 2019, 2020 en 2021. Mensen hebben in 2022 ongeveer dezelfde verwachtingen over de ontwikkeling van de buurt of over geluid in hun omgeving als in de jaren ervoor.

In 2022 namen bijna 2.204 inwoners van Nederland van zestien jaar en ouder deel aan dit onderzoek door een vragenlijst in te vullen (Onderzoek Beleving Woonomgeving, OBW). Het RIVM deed het onderzoek samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS(Centraal Bureau voor de Statistiek)).

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.