Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Hoofdstuk IV Informatie uit eigen beweging

Informatie geldend op 03-08-2018

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(03-08-2018)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-05-1992

nieuwe-regeling

31-10-1991

Stb. 1991, 703

19859

10-04-1992

Stb. 1992, 185