Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Artikel 8

 • 1

  Het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat, verschaft uit eigen beweging informatie over het beleid, de voorbereiding en de uitvoering daaronder begrepen, zodra dat in het belang is van een goede en democratische bestuursvoering.

 • 2

  Het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat de informatie wordt verschaft in begrijpelijke vorm, op zodanige wijze, dat belanghebbende en belangstellende burgers zoveel mogelijk worden bereikt en op zodanige tijdstippen, dat deze hun inzichten tijdig ter kennis van het bestuursorgaan kunnen brengen.

Informatie geldend op 03-08-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregels nevenactiviteiten 2016

 2. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens

 3. Besluit databank media- en opinieonderzoek

 4. Besluit inzake volginnovatie 2012

 5. Besluit inzake volginnovatie 2013

 6. Besluit inzake volginnovatie 2014

 7. Besluit inzake volginnovatie 2015

 8. Besluit inzake volginnovatie 2015 III

 9. Besluit inzake volginnovatie 2015 II

 10. Besluit openbaarmaking documenten betreffende buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij RDW

 11. Besluit openbaarmaking subsidiegegevens Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2017 en Gemeenschappelijk Visserijbeleid 2017 en 2018

 12. Besluit openbaarmaking van het volgen van innovatiegelden met betrekking tot uiteenlopende innovatiedoeleinden

 13. Besluit volginnovatie 2014

 14. Besluit volginnovatie 2016 I

 15. Besluit volginnovatie 2016 II

 16. Besluit volginnovatie 2017 I

 17. Besluit volginnovatie 2017 II

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen

 2. Besluit houdende beleidsregels omtrent openbaarmaking van controlegegevens door de NVWA

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen

 2. Beleidsregels nevenactiviteiten 2016

 3. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  tekst: tekst

 4. Beleidsregels toetsing eindtermen praktijkopleiding
  artikel: 8

 5. Besluit databank media- en opinieonderzoek

 6. Besluit houdende beleidsregels omtrent openbaarmaking van controlegegevens door de NVWA

 7. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  bijlage: I

 8. Besluit inzake volginnovatie 2012

 9. Besluit inzake volginnovatie 2013

 10. Besluit inzake volginnovatie 2014

 11. Besluit inzake volginnovatie 2015 III

 12. Besluit inzake volginnovatie 2015 II

 13. Besluit inzake volginnovatie 2015

 14. Besluit openbaarmaking documenten betreffende buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij RDW

 15. Besluit openbaarmaking subsidiegegevens Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2017 en Gemeenschappelijk Visserijbeleid 2017 en 2018

 16. Besluit openbaarmaking van het volgen van innovatiegelden met betrekking tot uiteenlopende innovatiedoeleinden

 17. Besluit verlenen bevoegdheid besluiten nemen (artikel 8, eerste lid, Wet openbaarheid van bestuur)
  artikel: 1, 2

 18. Besluit volginnovatie 2014

 19. Besluit volginnovatie 2016 I

 20. Besluit volginnovatie 2016 II

 21. Besluit volginnovatie 2017 I

 22. Besluit volginnovatie 2017 II

 23. CBP Richtsnoeren
  tekst: tekst

 24. Circulaire handleiding Wob en Wbp
  tekst: tekst

 25. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Analyse, Programmering en Strategie 2017
  artikel: 8

 26. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit inspecteur-generaal SZW 2017
  artikel: 6

 27. Wet milieubeheer
  artikel: 19.1c

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(03-08-2018)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-1994

wijziging

04-06-1992

Stb. 1992, 422

22061

23-12-1993

Stb. 1993, 693

01-05-1992

nieuwe-regeling

31-10-1991

Stb. 1991, 703

19859

10-04-1992

Stb. 1992, 185