Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage 31 oktober 1991Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,R. F. M. Lubbers

De Minister van Binnenlandse Zaken,C. I. Dales

Uitgegeven de eenendertigste december 1991De Minister van Justitie,E. M. H. Hirsch Ballin

Informatie geldend op 03-08-2018

Overzicht van wijzigingen voor dit

(03-08-2018)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-05-1992

nieuwe-regeling

31-10-1991

Stb. 1991, 703

19859

10-04-1992

Stb. 1992, 185