Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

 

Wat is een omgevingsvergunning?

Een omgevingsvergunning is de toestemming die een overheidsinstantie moet geven om bepaalde activiteiten te mogen uitvoeren. Vaak is een omgevingsvergunning nodig voor activiteiten zoals bouwen, slopen en kappen van bomen. Bedrijven, burgers en ook overheden zelf moeten een vergunning aanvragen om activiteiten in de fysieke leefomgeving te mogen uitvoeren.

 

 

Wanneer heb je een omgevingsvergunning nodig?

Welke vergunningen heb je nodig voor het plaatsen van een dakkapel of een waterpomp? Of als je als gemeente wilt bouwen bij een natuurgebied? Verschillende provinciale en gemeentelijke regels kunnen leiden tot vergunningsplicht. Via het Omgevingsloket kun je controleren of je een omgevingsvergunning nodig hebt.

 

De overgang naar de Wabo

Vroeger had je allerlei verschillende vergunningen nodig, maar die zijn onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verenigd tot één vergunning: de omgevingsvergunning. Sinds 2010 zijn bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu in de omgevingsvergunning samengevoegd. Sinds de Wabo is ingevoerd, kunnen burgers, bedrijven en overheden binnen een project met één omgevingsvergunning verschillende zaken regelen (bijvoorbeeld sloop, bouw, aanleg, gebruik).

 

Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet

De omgevingsvergunning zal vanaf 2024 geregeld zijn in de Omgevingswet. Onder de Omgevingswet krijgt de omgevingsvergunning een iets andere rol. Middels algemene en decentrale regels wordt aangegeven welke activiteiten vergunningsvrij zijn en welke vergunningsplichtig. Om die laatste uit te voeren moet je eerst een omgevingsvergunning aanvragen.

Behalve de algemene rijksregels, stelt elke gemeente een omgevingsplan op waarin wordt opgenomen voor welke activiteiten nog meer een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd.

 

De omgevingsvergunning behelst diverse domeinen, zoals bouw, milieu en ruimtelijke ordening. Met de komst van de Omgevingswet worden ook water, rijkswegen en diverse beschermde gebieden zoals natuur, spoorwegen en dijken geregeld met een omgevingsvergunning. Onder de Omgevingswet kan de aanvrager van de vergunning met één aanvraag toestemming krijgen voor activiteiten die betrekking hebben op verschillende domeinen.

In dit artikel lees je meer over de verschillen tussen het vergunningenproces onder de Omgevingswet en de Wabo.

 

 

Digitaal aanvragen omgevingsvergunning

Wil je een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning? Dat kan onder de Wabo digitaal via het Omgevingsloket Online (OLO). Hier kun je ook controleren of je een omgevingsvergunning nodig hebt. Vanaf 1 januari 2024 kun je vergunningaanvragen digitaal via het nieuwe Omgevingsloket indienen. Hiervan is alvast een demoversie beschikbaar.

Wil je weten welke vergunningen zijn aangevraagd of verstrekt in jouw buurt? Je kunt de aanvragen voor omgevingsvergunningen, verstrekte vergunningen, lokale regels en plannen hier inzien.