Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is een digitaal loket waarin zowel landelijke als regionale informatie over de fysieke leefomgeving gepubliceerd wordt. De landelijke voorziening van het DSO bestaat onder andere uit het Omgevinsgloket, waarin de nationale regelgeving te vinden is. Lokale overheden kunnen hun lokale systemen hierop aansluiten en lokale Omgevingsbesluiten en regelgeving hierop publiceren. Zo wordt het mogelijk om via het Omgevingsloket lokale omgevingsplannen en omgevingsvisies in te zien. Daarnaast kunnen overheden via het DSO vergunningaanvragen ontvangen en behandelen. Onder de Omgevingswet hebben overheden 8 weken de tijd om een vergunningsaanvraag te behandelen.