Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Het DSO is een digitaal loket waarin zowel landelijke als regionale informatie over de fysieke leefomgeving gepubliceerd wordt. De landelijke voorziening van het DSO bestaat onder andere uit het Omgevingsloket, waarin de nationale regelgeving te vinden is. Lokale overheden kunnen hun lokale systemen hierop aansluiten en lokale Omgevingsbesluiten en regelgeving hierop publiceren. Zo wordt het mogelijk om via het Omgevingsloket lokale omgevingsplannen en omgevingsvisies in te zien. Daarnaast kunnen overheden via het DSO vergunningaanvragen ontvangen en behandelen. Onder de Omgevingswet hebben overheden 8 weken de tijd om een vergunningsaanvraag te behandelen.

Omgevingswet en het DSO

De Omgevingswet bundelt wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. In de Invoeringswet staan de hoofdlijnen van het DSO. De wet gaat in op wat het DSO precies is en vormt het juridisch kader.

Implementatie DSO

In het DSO kunt u documenten en gegevens uitwisselen met het Omgevingsloket. Maar de implementatie van het DSO gaat verder dan dat: werkprocessen met collega’s, andere overheden en ketenpartners gaan ook veranderen.

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt er ook een nieuw Omgevingsloket. Dit loket vervangt de bestaande voorzieningen ruimtelijkeplannen.nl, Omgevingsloket online en Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Deze voorzieningen worden stap voor stap uitgefaseerd.

In dit dossier vindt u nieuws en achtergrond met betrekking tot de ontwikkelingen rondom DSO, evenals beleidsstukken, publicaties, video’s, vraag & antwoord en tools over dit onderwerp.