Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Aankondiging aangepaste bruidsschat en uitrol nieuwe versie software DSO-LV

Er komt een aangepaste bruidsschat. Dit is onder andere het gevolg van een uitspraak van de Raad van State over windmolenparken, het Nevele-arrest. Omdat de productieversie van de bruidsschat juridisch op orde moet zijn bij de inwerkingtreding, is het noodzakelijk een vernieuwde versie door te voeren. Dit is een technisch moeilijk en ingewikkeld proces met gevolgen voor onder meer softwareleveranciers en bevoegde gezagen.

Aan de Slag met de Omgevingswet 15 april 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Daarnaast komt er ook een nieuwe versie van de software van de landelijke voorziening. Hierin zijn de recentste wijzigingen van de Standaard officiële publicaties (STOP) voor overheidspublicaties verwerkt. Dit is nodig om uitwisseling van plannen tussen verschillende lokale softwaresystemen mogelijk te maken. Ook maakt de versie het vervangen van teksten bij wijzigingen gemakkelijker. De uitrol van deze nieuwe versie heeft mogelijk gevolgen voor de content die al in de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) is geladen.

Aanpak

Het definitieve besluit over de aanpak van de softwarerelease en de uitrol van de bruidsschat nemen we na een zorgvuldig traject in nauwe samenspraak met veel partijen. Denk daarbij aan softwareleveranciers, de bevoegde gezagen en de bouwers van het DSO-LV. Deze werkwijze is in lijn met de samenwerkingsovereenkomst die we met de koepels, leveranciers en planbureaus hebben gemaakt. Op basis van de uitkomst van de analyse kiezen we in goed overleg voor het scenario dat het best werkbaar is voor DSO-LV, de softwareleveranciers en de oefenende bevoegde gezagen. Zorgvuldigheid staat daarbij voorop.

Vervolg

Donderdag 14 april 2022 is er constructief overleg geweest met de softwareleveranciers over de aanpak en wijze van communiceren en de mogelijke vervolgstappen. In het overleg is een unaniem gedragen advies over de aanpak uitgesproken. Dit advies nemen we mee in de bestuurlijke besluitvorming hierover. Volgende week kunnen we meer duidelijkheid geven over de vervolgstappen en de planning.

Zodra de planning en aanpak bekend zijn, komen deze beschikbaar via onze website en de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

Zie ook

Werkdocument samenwerking stedenbouwkundige bureaus, softwareleveranciers, het Rijk en overheden

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.