In deze video maakt u kennis met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de 11 stappen van de DSO-keten. U kijkt mee in de software van de planjurist, de toepasbare regelspecialist en de vergunningverlener. Een must see voor alle medewerkers die aan de slag moeten met het DSO.

De video neemt u met schermopnames mee in de gemeentelijke software en laat de wisselwerking zien met de landelijke voorzieningen, zoals het Omgevingsloket. Waar kunt u bijvoorbeeld de gepubliceerde regels uit uw omgevingsplan inzien? En hoe koppelt u toepasbare regels aan juridische regels? Ook kunt u zien hoe u een behandeldienst instelt en hoe u gebruik kunt maken van de online samenwerkingsfunctionaliteit. Kortom: met deze video krijgt u een inkijkje in deze nieuwe digitale omgeving, waar álle gemeenten mee aan de slag moeten.

Kies wat u wilt kijken

De video bestaat uit 5 onderdelen:

  1. Het DSO in 1 minuut

  2. Een overzicht van de stappen van de DSO-keten (2 minuten)

  3. De stappen van de planjurist (4 minuten)

  4. De stappen van de toepasbare regelspecialist (4 minuten)

  5. De stappen van de vergunningverlener (6 minuten)

U kunt ervoor kiezen om de volledige video te bekijken of bij een specifiek onderdeel te starten. Wanneer u de laatste 3 onderdelen bekijkt, ziet u goed de wisselwerking van de gemeentelijke software met de landelijke voorzieningen.

Met dank aan gemeente Rotterdam

Alle beelden van de gemeentelijke software zijn schermopnames van de gemeente Rotterdam. Zij oefenen sinds begin 2021 in verschillende werkplaatsen met de DSO-keten en hebben speciaal voor deze video alle stappen nog een keer doorlopen.

Start zelfstandig een werkplaats!

Wilt u ook aan de slag met een Werkplaats DSO-keten om te testen of uw keten werkt? Maak dan gebruik van deze video en het stappenplan.