Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Welke invloed heeft de komst van het digitaal stelsel en het nieuwe Omgevingsloket op processen in uw organisatie?

Aan de slag met de Omgevingswet 27 oktober 2020

Vraag & Antwoord

ANTWOORD

De komst van het digitaal stelsel en het nieuwe Omgevingsloket heeft invloed op 3 processen bij gemeenten, provincies en waterschappen:

 • Vergunningaanvragen en meldingen ontvangen en verwerken
  Overheden sluiten verplicht hun zaak- of vergunningsysteem aan op het Omgevingsloket. Zo kunnen ze vergunningaanvragen en meldingen uit het Omgevingsloket ontvangen. Lees meer over vergunningaanvragen en meldingen ontvangen en verwerken.

 • Omgevingswetbesluiten opstellen en beschikbaar stellen 
  Overheden publiceren Omgevingswetbesluiten straks via een nieuw publicatieplatform: de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB). Overheden sluiten hiervoor verplicht hun plansysteem aan op de LVBB. Omgevingswetbesluiten zijn onder andere:

   • Omgevingsvisies

   • Omgevingsplannen

   • Omgevingsverordeningen

   • Waterschapsverordeningen

 • Toepasbare regels beheren en beschikbaar stellen 
  Overheden sluiten tot slot een regelbeheersysteem aan op het Register toepasbare regels (RTR) om toepasbare regels aan te leveren voor het Omgevingsloket. Ze zijn verplicht om vragenbomen aan te leveren voor het formulier voor het indienen van een vergunningaanvraag, melding of informatie.

De koepels geven op hun websites uitgebreide informatie over de impact op werkprocessen. Zie hiervoor:

 • De website van de VNG over bedrijfsprocessen bij gemeenten

 • De website van het IPO over bedrijfsprocessen bij provincies

 • De website van het UvW over bedrijfsprocessen bij waterschappen