Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Is 1 januari 2023 haalbaar? De stand van zaken omtrent het DSO

Vorige week is de nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet vastgesteld op 1 januari 2023. Gaat deze nieuwe datum gehaald worden? Ik geef mijn mening vanuit de invalshoek van de toepasbare regels (het expertisegebied van Berkeley Bridge).

28 februari 2022

Opinie

Opinie

Er worden veel meningen verkondigd die vaak gaan over de plansoftwareketen. Op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn het met name provincies, waterschappen en enkele grote gemeenten die bij de start een omgevingsplan c.q. verordening gaan publiceren. Daar kan een hoop mis gaan, waar zowel alle betrokkenen nog lang last van hebben.

Echter, vanaf dag één hebben alle initiatiefnemers te maken met toepasbare regels in de vorm van checks, aanvragen en overzicht van maatregelen. Elke omissie/verstoring in de wijze van aanbod van toepasbare regels gaat een hoop vragen bij gemeenten, provincies en waterschappen opleveren. Daarnaast mogelijk verkeerd opgestarte processen (en daardoor verborgen kosten in de keten). Maar nog veel belangrijker een berg aan frustraties bij initiatiefnemers.

Als ik kijk waar we nu staan, dan is er nog een hoop werk aan de winkel.

  • Het gaat deels om 'usability' van het DSO zelf, met name in de conclusieschermen. Die moeten, mijns inziens, sterk verbeterd worden willen we initiatiefnemers niet op het verkeerde been zetten;

  • Aan de andere kant zijn een aantal zaken ook nog niet af: het gaat om de aansluitpunten vanuit het Rijk waar provincies en waterschappen met hun regels op aan moeten sluiten. Dat is waarschijnlijk geen grote stap, maar als die niet op tijd gezet wordt, dan zijn de uitkomsten van vergunningenchecks nauwelijks te begrijpen voor initiatiefnemers;

  • Tot slot zijn er nog veel met name gemeenten die de basischecks nog niet op orde hebben; dat levert ook issues op bij het doorlopen van het DSO.

Er zijn nog aanzienlijk meer punten die verfijning nodig hebben vanuit het oogpunt van de initiatiefnemer, maar de punten die hierboven genoemd worden zijn op korte termijn het belangrijkste. Er zijn nog 10 maanden om daar wat aan te doen. Dat moet haalbaar zijn als er via korte lijnen samengewerkt wordt tussen DSO, VNG, IPO, bevoegde gezagen en softwareleveranciers. Wij dragen ons steentje bij om met collega aanbieders met concrete actieplannen te komen.

Kijkend naar een ander (groot) onderdeel - de planketen - dan heb ik daarover veel meer mijn twijfels wat betreft de haalbaarheid. Er wordt vanuit het programma richting de politiek een beeld geschetst dat de belangrijkste issues in de keten in april opgelost en 'af' zijn en dat daarna ruime oefentijd is voor bevoegde gezagen. Ik waag te betwijfelen of dat haalbaar is. Niet alleen vanuit ons zusterbedrijf Tercera, maar ook vanuit veel andere plansoftware leveranciers, komen duidelijke signalen dat er nog heel veel werk verzet moet worden. De kans bestaat dat de communicatie richting politiek over wat 'af' is, een compleet andere werkelijkheid is dan waar de plansoftwareleveranciers en de werkvloer mee te maken hebben.

Het advies is om een onafhankelijke instantie (bijvoorbeeld een vertegenwoordiging van mensen uit het werkveld) te laten bepalen wanneer de planketen 'af' is en daarna de 6-9 maanden oefentijd in te laten gaan.

In een eerder schrijven voor dit medium heb ik al eens gesteld, dat de politiek de plicht heeft om naar de kwaliteit en haalbaarheid van grote ICT projecten te kijken, in plaats van slechts te kijken naar wat politiek wenselijk is.

Kennismarkt

We mogen weer bij elkaar komen! De Kennismarkt Omgevingsweb: op weg naar de Omgevingswet op donderdag 7 april 2022 is hét evenement voor iedereen die werkzaam is in het brede omgevingsdomein, van RO to milieu tot bouwen. Wilt u meer te weten komen over het DSO en hier evt. vragen over stellen? Volg dan de workshop van Rob van de Plassche tijdens de Kennismarkt. Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.

Zie ook

Kamerbrief inwerkingtreding Omgevingswet

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.