Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Van de Plassche (Berkeley Bridge) verwacht flinke problemen met het DSO bij inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2022

De datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, 1 juli 2022, komt steeds dichterbij. Hoewel de inwerkingtreding al vier keer is uitgesteld, klinken er geluiden in de media en vanuit het werkveld dat de Omgevingswet wederom zal moeten worden uitgesteld. Wij besloten dit te onderzoeken. Aan onze lezers stelden wij de vragen: Wilt u dat de Omgevingswet per 1 juli 2022 in werking treedt of moet de inwerkingtreding worden uitgesteld en waarom? Wij stelden vast dat het overgrote deel van de uitvoeringspraktijk (86,2%) niet klaar is voor inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2022. Rob van de Plassche, mede-eigenaar van Berkeley Bridge, reageert op dit onderzoek en gaat hierbij in op het functioneren van het DSO.

23 december 2021

Opinie

Opinie

Redenen voor uitstel

De meest genoemde redenen voor uitstel die uit ons onderzoek naar voren kwamen zijn:

  • Het DSO moet eerst naar behoren (zonder allerlei technische mankementen) functioneren.

  • Het is niet verantwoord om een grote nieuwe wet in werking te laten treden tijdens of vlak voor de zomervakantie. Dit is een periode die voor vergunningverleners altijd al erg druk is, extra aanvragen voor 1 juli zullen de gemeenten niet aankunnen.

  • Er zit te weinig tijd tussen de gemeenteraadsverkiezingen (16 maart) en de beoogde datum voor inwerkingtreding. Een relatief nieuw gemeentebestuur zal onvoldoende kennis hebben van de Omgevingswet en dit zal de besluitvorming niet ten goede komen.

  • Gemeenten hebben zich, vanwege een gebrek aan ambtelijke capaciteit, onvoldoende voor kunnen bereiden. Er is onvoldoende kennis en er is nog nauwelijks geoefend.

Lees meer over het onderzoek en de uitkomst in dit artikel.

Reactie Rob van de Plassche, mede-eigenaar van Berkeley Bridge

’’Ik ben met name betrokken bij het thema toepasbare regels waar wij software voor maken, daar zijn we marktleider in de gemeente- en provinciemarkt. Ons zusterbedrijf, Tercera, maakt plansoftware en is ook marktleider binnen gemeenten en provincies.

In het algemeen ervaar ik het DSO nog niet als stabiel. Er zijn nog heel regelmatig storingen, waardoor er geen toegang is tot toepasbare regels en plannen in het DSO. Als leverancier kunnen we daar wel enigszins doorheen kijken, maar ik denk dat bevoegde gezagen en vooral initiatiefnemers daar flinke moeite mee gaan hebben. 

Vanuit toepasbare regels kan ik zeggen, dat het DSO in de basis werkt, alhoewel er nog wel behoorlijk wat te zeggen is over ‘usability’. Per saldo kunnen we hiermee starten, maar het is niet volgens onze kwaliteitsstandaarden.

Wat ik zie en hoor vanuit de plansoftwarekant is hele andere koek. Die keten is nog niet stabiel en bepaalde onderdelen zijn nog niet getest. Ook met tijdelijke maatregelen, ziet het eruit als een wankel geheel waar flinke problemen te verwachten zijn als de invoering per 1 juli een feit is. De issues in de planketen hebben ook direct impact op de toepasbare regels.

In mijn ogen leeft de bestuurslaag die adviseert over de invoeringsdatum in een soort parallelle wereld die weinig oog heeft voor het werkveld en de belangrijke issues die daar spelen. Planningen zijn vooral gebaseerd op wat politiek wenselijk is in plaats van op wat in de operatie haalbaar is. Ze hebben in de afgelopen 10 jaar vaak tot spijt achteraf geleid bij diezelfde politiek. Dus ik zou er nog even goed over nadenken. 

Er is toegezegd dat bevoegde gezagen 9 maanden (in een eerder stadium 1 jaar) oefentijd zouden krijgen. Het is nu Kerstmis en er kan begin volgend jaar enigszins geoefend worden, maar een hoop problemen (met name in de planketen, zie hierboven) zijn nog niet opgelost. Feitelijk loopt het test- en herstelproces van het DSO gelijk met de (sterk teruggebrachte) oefentijd.’’ 

 Zie ook

Overgrote deel van de uitvoeringspraktijk is niet klaar voor inwerkingtreding van de Omgevingswet

Bestuursvoorzitter Nederlandse Vereniging voor Raadsleden: ''Wij hopen dat de Eerste Kamer de Omgevingswet niet laat ingaan, totdat de uitvoering op orde is'' (deel 2)

Senator Saskia Kluit: ''De Eerste Kamer heeft gelukkig de toezegging van het kabinet dat het DSO moet werken voordat het ingevoerd kan worden'' (deel 4)

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.