Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Senator Saskia Kluit: ''De Eerste Kamer heeft gelukkig de toezegging van het kabinet dat het DSO moet werken voordat het ingevoerd kan worden''

De datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, 1 juli 2022, komt steeds dichterbij. Hoewel de inwerkingtreding al vier keer is uitgesteld, klinken er geluiden in de media en vanuit het werkveld dat de Omgevingswet wederom zal moeten worden uitgesteld. Wij besloten dit te onderzoeken. Aan onze lezers stelden wij de vragen: Wilt u dat de Omgevingswet per 1 juli 2022 in werking treedt of moet de inwerkingtreding worden uitgesteld en waarom? Wij stelden vast dat het overgrote deel van de uitvoeringspraktijk (86,2%) niet klaar is voor inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2022. Saskia Kluit, senator voor Groen Links, geeft aan niet verbaasd te zijn over deze uitslag.

7 januari 2022

Opinie

Opinie

Redenen voor uitstel

De meest genoemde redenen voor uitstel die uit ons onderzoek naar voren kwamen zijn:

  • Het DSO moet eerst naar behoren (zonder allerlei technische mankementen) functioneren.

  • Het is niet verantwoord om een grote nieuwe wet in werking te laten treden tijdens of vlak voor de zomervakantie. Dit is een periode die voor vergunningverleners altijd al erg druk is, extra aanvragen voor 1 juli zullen de gemeenten niet aankunnen.

  • Er zit te weinig tijd tussen de gemeenteraadsverkiezingen (16 maart) en de beoogde datum voor inwerkingtreding. Een relatief nieuw gemeentebestuur zal onvoldoende kennis hebben van de Omgevingswet en dit zal de besluitvorming niet ten goede komen.

  • Gemeenten hebben zich, vanwege een gebrek aan ambtelijke capaciteit, onvoldoende voor kunnen bereiden. Er is onvoldoende kennis en er is nog nauwelijks geoefend.

Lees meer over het onderzoek en de uitkomst in dit artikel.

Reactie Saskia Kluit, senator voor Groen Links

''We weten dat belangrijke onderdelen van de landelijke voorziening van het digitale stelsel nog niet gereed zijn of pas net zijn opgeleverd. Veel gemeenten zijn daarbij ontzettend druk met de energietransitie en de transities in het landelijk gebied. Ze hebben nog niet kunnen oefenen. Het is niet gek dat deze gemeenten in groten getale aangeven dat ze er nog niet klaar voor zijn. Wel is het vreemd dat deze signalen niet via de koepelorganisaties naar buiten worden gebracht. Men zou verwachten dat die lering zouden hebben getrokken uit de wijze waarop ze eerder voorwaarden stelden aan rijksbeleid dat decentraal werd uitgerold. De meeste van mijn collega’s hebben met enige verbazing naar de recente deskundigenbijeenkomsten gekeken. Wij krijgen toch stellig de indruk dat er nog behoorlijk wat werk te verrichten is, ondanks de geruststellend bedoelde woorden van de minister. De Eerste Kamer heeft gelukkig de toezegging van het kabinet dat het DSO moet werken voordat het ingevoerd kan worden. Ik ga er dan ook vanuit dat het kabinet zijn zaken op orde heeft en binnenkort alsnog met een realistische voorstel voor een invoeringsdatum komt.''

Zie ook

Overgrote deel van de uitvoeringspraktijk is niet klaar voor inwerkingtreding van de Omgevingswet

Bestuursvoorzitter Nederlandse Vereniging voor Raadsleden: ''Wij hopen dat de Eerste Kamer de Omgevingswet niet laat ingaan, totdat de uitvoering op orde is''

Van de Plassche (Berkeley Bridge) verwacht flinke problemen met het DSO bij inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2022

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.