Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Wkb voor gevolgklasse 2 en 3 ten minste 5 jaar uitgesteld en verbouw met 6 maanden vanaf invoering Omgevingswet

Een paar opmerkelijke wijzigingen/opmerkingen die minister Hugo de Jonge beschrijft in zijn brief van 14 november 2022 aan de Eerste Kamer over de invoering van de Wkb:

15 november 2022

  • Vanaf invoeringsdatum Omgevingswet wordt eerst 6 maanden alleen nieuwbouw onder gevolgklasse 1 gebracht, daarna pas de verbouw. Dat dit wel behoorlijke invloed heeft op de kostendekkendheid van de leges (krenten/pap) voor dat halve jaar wordt niet genoemd in de brief.

  • Gevolgklasse 2/3 komen niet eerder dan 5 jaar na inwerkingtreding onder kwaliteitsborging. hiermee is de 3 jaar verlengd met 2 jaar en zal de gemeente de technische toetsing en het toezicht op gevolgklasse 2 in ieder geval tot en met 2028 blijven uitvoeren.

  • De minister heeft er voldoende vertrouwen in dat de periode tot inwerkingtreding er voldoende verbeteringen in het DSO worden doorgevoerd zodat dit DSO op dat moment een verantwoorde invoering niet meer in de weg staat.

  • In de toekomst zou op basis van de experimenteerbepaling uit de Omgevingswet kunnen worden geëxperimenteerd met nieuwe onderdelen van de Wkb, mocht dit nodig zijn.

  • De kosten voor kwaliteitsborging voor een dakopbouw of een verbouw/uitbouw over meerdere bouwlagen wordt geschat op 1 tot 2,5% van de bouwsom. Ik heb hier een ander beeld bij tenzij de kwaliteitsborging voor dit soort projecten puur een 'papieren exercitie' wordt.

Publicatie

Antwoorden op nadere vragen van de Eerste Kamer commissie over Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.

KENNISPARTNER