Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Wettekst kan leiden tot problemen in uitvoering Wkb

De VNG ontvangt signalen dat de wettekst Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) kan leiden tot problemen in de uitvoering. De VNG en het ministerie van BZK voeren gesprekken over mogelijke oplossingsrichtingen.

VNG 26 mei 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Wet versus uitvoeringspraktijk

Door ervaring met proefprojecten en door gemeenten die zich verdiept hebben in de wetgeving rondom de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ontvangt de VNG signalen dat de huidige wettekst van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) kan zorgen voor problemen in de uitvoering van de gereedmelding van een bouwwerk.

Verklaring kwaliteitsborger

Bij het bouwen onder kwaliteitsborging is het inschakelen van een kwaliteitsborger verplicht. Na afronding van de bouwwerkzaamheden kan de kwaliteitsborger een verklaring afgeven waarmee wordt gesteld 'dat er gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de bouwactiviteit aan de bouwtechnische regels voldoet’. Deze verklaring is essentieel voor de gereedmelding.

Kleine afwijkingen

Als een verklaring ontbreekt, kan dit een gevolg zijn van (zeer) kleine afwijkingen die niet te herstellen zijn. Bijvoorbeeld door een minimaal verschil in plafondhoogte. De consequenties hiervan zijn groot, zowel in publiekrechtelijke als in privaatrechtelijke zin. Het dossier kan in dat geval niet worden gesloten en er is sprake van een illegaal bouwwerk met negatieve gevolgen voor initiatiefnemer, aannemer en gemeente. De komende periode voert de VNG samen met het ministerie van BZK gesprekken om te komen tot mogelijke oplossingsrichtingen.

Meer informatie

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.

KENNISPARTNER