Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Rotterdam introduceert vergunning voor woningverhuurders

Woningverhuurders die de regels overtreden moeten een verhuurdersvergunning aanvragen. De gemeente Rotterdam voert vanaf januari zo’n vergunning in om een eind te maken aan misstanden op de particuliere verhuurmarkt. Houdt de verhuurder zich niet aan de regels dan kan de gemeente een dwangsom van 10.000 tot 25.000 euro per overtreding opleggen en uiteindelijk de verhuurdersvergunning intrekken. Deze aanpak begint met een pilot in de wijk Carnisse, waar veel problemen op verhuurmarkt zijn. Doel is om de verhuurdersvergunning daarna in de hele stad in te voeren.

Gemeente Rotterdam 14 januari 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Rotterdam: aantrekkelijke woonstad

,,We zijn klaar met misstanden op de verhuurdersmarkt. Als gemeente doen we alles wat binnen ons bereik ligt om huurders te beschermen tegen wanpraktijken’’, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen). ,,Doel is dat Rotterdam een aantrekkelijke woonstad is voor iedereen. Alle inwoners moeten prettig, veilig en in een goed onderhouden huis kunnen wonen, tegen een eerlijke prijs’’ Met de verhuurdersvergunning wil de gemeente verschillende overtredingen in één keer aanpakken in plaats van alleen te handhaven op losse overtredingen. Ook moet de vergunning preventief werken. De verhuurdersvergunning is onderdeel van het Actieplan Goed (ver)huren in Rotterdam.

Goed verhuurderschap stimuleren

Op verschillende plekken in Rotterdam gaat het niet goed op de woningverhuurmarkt. Er is sprake van misstanden zoals overbewoning, intimidatie, woon- en adresfraude, discriminatie, woonoverlast en uitbuiting van huurders. Een deel van particuliere verhuurders en verhuurmakelaars vraagt extreem hoge huurprijzen en onderhoudt de woning niet goed. Ook kan er sprake zijn van illegaal gebruik van een woning, bijvoorbeeld door hennepteelt. Huurders wonen vaak maar kort in deze woningen. De sociale binding en veiligheid in een wijk gaat hierdoor achteruit.

De gemeente Rotterdam wil deze misstanden op de verhuurmarkt voorkomen door een verhuurdersvergunning in te voeren.

  • Verhuurders van woningen waar eerder al misstanden zijn vastgesteld, krijgen een waarschuwing èn de kans om de misstanden alsnog op te lossen. Lost de verhuurder de misstanden niet op, dan wijst de gemeente de woning aan en moet de verhuurder een verhuurdersvergunning aanvragen. Zonder deze vergunning mag de verhuurder de woning niet verhuren.

  • Krijgt de verhuurder een vergunning, dan controleert de gemeente op naleving van de voorwaarden. Als de verhuurder zich niet aan de voorwaarden houdt, kan de gemeente een dwangsom opleggen en de vergunning uiteindelijk intrekken.

  • Met nieuwe eigenaren die hun pand willen verhuren, neemt de gemeente contact op om hen te informeren over de regels van goed verhuurderschap. De gemeente wil zo het gedrag van verhuurders veranderen en stimuleren dat zij zich als goed verhuurder opstellen.

Pilot in Rotterdamse wijk Carnisse

Vanaf begin deze maand is begonnen met het inzetten van de verhuurdersvergunning in de wijk Carnisse. In deze wijk met ca. 6.000 woningen zijn meer dan 3.000 particuliere verhuurders actief en komen veel problemen op de verhuurmarkt voor. Uit onderzoek (2019) blijkt bijvoorbeeld dat 64 procent van de huurders te veel huur betaalt. Afhankelijk van de resultaten kijkt de gemeente of de verhuurdersvergunning daarna in de hele stad wordt ingezet. De gemeenten Schiedam en Groningen werken al met een vergelijkbare verhuurdersvergunning.

Huurbescherming

De regels van de verhuurdersvergunning gaan over alle aspecten van goed verhuurderschap, zoals bijvoorbeeld de hoogte van de huur die moet voldoen aan het puntensysteem van het woningwaarderingstelsel. Dit is een systeem om de maximale huurprijs vast te stellen voor een sociale huurwoning. Bij het intrekken van de vergunning kan de verhuurrelatie tussen huurder en verhuurder niet worden beëindigd. In het uiterste geval probeert de gemeente bij intrekking de verhuurder de woning te laten verkopen. De nieuwe eigenaar neemt het huurcontract over en moet een verhuurdersvergunning aanvragen omdat de woning is aangewezen.

Particuliere huursector groeit fors

Ruim 60.000 woningen in Rotterdam (23 procent van de Rotterdamse woningen) zijn eigendom van particuliere verhuurders en institutionele beleggers. De particuliere huursector groeit de laatste jaren fors. Particuliere verhuurders richten zich vooral op de midden- en hogere inkomens, maar in kwetsbare wijken ook op de lagere inkomens met woningen in het sociale segment. In Carnisse hoort bijvoorbeeld 97 procent van de woningen tot het sociale segment. De gemeente is in gesprek met de sector zelf, om invulling te geven aan zelfregulering.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.