Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Modelverordeningen worden aangepast met oog op Omgevingswet

De VNG modelverordeningen bevatten regels over de fysieke leefomgeving en worden aangepast met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Lees hier meer over de aanpak en wanneer u modelverordeningen kunt verwachten.

VNG 1 april 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De aanpassing van deze modelverordeningen vindt plaats in 2 fasen. Er is voor een gefaseerde aanpak gekozen, omdat gemeenten zich in 2021 moeten voorbereiden om vanaf de inwerkingtreding van de wet te kunnen doorwerken met verordeningen onder de Omgevingswet (fase l). Gemeenten kiezen na inwerkingtreding van de wet tot eind 2029 zelf het moment om verordeningsregels over de fysieke leefomgeving over te zetten naar het omgevingsplan. In fase II past de VNG haar modelverordeningen met regels over de fysieke leefomgeving vervolgens inhoudelijk aan de systematiek van de Omgevingswet aan.

Fase I: aanpassen wettelijke grondslagen en verwijzingen

In fase I worden de wettelijke grondslagen en formele verwijzingen van modelverordeningen geactualiseerd, zodat gemeenten vanaf 2022 kunnen doorwerken met deze verordeningen onder de Omgevingswet. Gemeenten kunnen gebruik maken van onze aangepaste modelverordeningen om hun eigen verordeningen met regels over de fysieke leefomgeving te voorzien van de juiste wettelijke grondslagen en formele verwijzingen. Het betekent voor de meeste verordeningen vooral een juridisch-technische omzetting, waarbij géén inhoudelijke keuzes door de raad gemaakt kunnen worden. Daarnaast zijn er enkele verordeningen die nog dit jaar inhoudelijk aangepast moeten worden, die ook op het VNG minimumlijstje staan.

Fase II: Inhoudelijke aanpassing aan de systematiek van de Omgevingswet

In fase II vindt inhoudelijke aanpassing van de VNG modelverordeningen aan de systematiek van de Omgevingswet plaats, zodat gemeenten zelf hun overgangsmoment kunnen kiezen voor de regels die naar het omgevingsplan moeten of kunnen gaan. De VNG ondersteunt gemeenten bij die overgang door middel van de inhoudelijk aangepaste modelverordeningen en een bijbehorende handreiking voor de te maken keuzes. Deze moeten in samenhang worden gelezen met onze andere producten over het omgevingsplan.

Planning

De modelverordeningen worden beschikbaar gesteld via de website van de VNG.

Fase I: 2021

Afvalstoffen

Gereed           

APV    

Mei 2021

Erfgoed                                           

April/mei 2021

Gemeentelijke adviescommissie

Gereed

Kwaliteitscriteria VTH

April/mei 2021

Leges         

30 maart 2021 – Werkmodel; eind mei definitieve Model-legesverordening 2022

Nadeelcompensatie (v/h planschade)

April 2021

Participatie (v/h inspraak)

April/mei 2021

Fase II: 2021-2023

Modelverordeningen: APV, Afvoer hemel- en grondwater, Beheer begraafplaatsen, Erfgoed, Havenbeheer, Kabels en leidingen, Leegstand, Markt, Parkeren, Winkeltijden.

Meer weten? Neem een kijkje in het themadossier: klik op de tabs boven het artikel. 

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.