Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Model-Algemene Plaatselijke Verordening wordt geheel herzien

De VNG is gestart met een volledige herziening van de Model-Algemene Plaatselijke Verordening. Het streven is dat gemeenten dit model begin 2027 kunnen gebruiken om hun eigen APV te vervangen, zodat deze weer helemaal up-to-date is. De herziening heeft onder meer te maken met de komst van de Omgevingswet.

4 november 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Eerdere aanpassing vanwege Omgevingswet

In verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft de VNG in 2021 een technisch aangepaste versie van de Model-APV beschikbaar gesteld. Ook is in februari 2023 de Handreiking APV en Omgevingsplan (pdf, 961 kB) verschenen. Gemeenten hebben hiermee de instrumenten om in het kader van de Omgevingswet met hun eigen APV aan de slag te gaan. 

Ingrijpende herziening

Er is echter aanleiding de Model-APV meer ingrijpend te herzien. We willen

  • het model beter laten aansluiten op de Omgevingswet en het omgevingsplan

  • het model laten voldoen aan de geactualiseerde kwaliteitsstandaarden voor modelverordeningen en dus bijvoorbeeld de nieuwe 100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever (pdf, 1,2 MB)

  • zorgen voor actualisatie en eenheid in de toelichting, en de structuur en indeling van het model verbeteren

Wensen vanuit gemeenten

Inmiddels is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Periodiek overleggen we met een klankbordgroep van juristen uit verschillende gemeenten, zodat zo veel mogelijk wensen van gemeenten in het nieuwe model een plaats krijgen. 

Tijdpad

De VNG trekt hiervoor een aantal jaren uit omdat een volledige herziening van een omvangrijke modelverordening zeer arbeidsintensief is. Onze inzet is ervoor te zorgen dat de nieuwe Model-APV eind 2026 beschikbaar is. Gemeenten kunnen die Model-APV dan in 2027 gebruiken voor het vaststellen van hun eigen nieuwe APV.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.