Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Wijziging Model-APV zomer 2022

We hebben een aantal bepalingen van de Model Algemene plaatselijke verordening (APV) gewijzigd. Dat geldt ook voor het Model-Raadsbesluit van juli 2021 in verband met de Omgevingswet. Daarbij is de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 nog steeds het uitgangspunt.

VNG 19 juli 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Wijzigingen Model-APV

De zomeraanpassing van de Model-APV is beperkt. Het gaat om de volgende bepalingen:

  • nieuw artikel 2:34g, waardoor het houden van proeverijen in slijtersbedrijven mogelijk wordt;

  • toevoeging aan het bedelverbod (artikel 2:65) van het motief ‘voorkoming of beëindiging van overlast’ dat aan de gebiedsaanwijzing door het college ten grondslag moet liggen;

  • schrappen van het verbod op bermparkeren (artikel 5:10);

  • enkele redactionele aanpassingen (artikel 2:60, 4:13 en 5:12: vervanging ‘opheffing’ door ‘beëindiging’).

Ook de toelichting wijzigen we op een aantal plaatsen.

APV en Omgevingswet

Op 1 juli 2021 informeerden we gemeenten over de technische wijzigingen in de APV als gevolg van de Omgevingswet (Lbr. 21/054). Deze technische wijzigingen zijn nodig om na inwerkingtreding van de Omgevingswet te kunnen doorwerken met de bestaande APV. In het bij de ledenbrief behorende Model-Raadsbesluit voegen we een wijziging van artikel 2:29 toe. Het nieuwe Model-Raadsbesluit met alle technische wijzigingen staat onder ‘Meer informatie’.

Inwerkingtreding Omgevingswet

De Eerste Kamer besloot op 12 juli 2022 dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 het uitgangspunt moet blijven. Een definitief besluit over de inwerkingtreding is gepland voor 1 november 2022. In verband hiermee raden we aan de besluitvorming over de ‘zomeraanpassing’ en de technische wijziging in verband met de Omgevingswet in 2 afzonderlijke raadsbesluiten op te nemen en de zomeraanpassing eerder in werking te laten treden (uiterlijk op 30 december) dan de technische wijziging.

Bijlagen

De toelichting op de was-wordt-tabellen kan desgewenst gebruikt worden voor de raadsvoordracht voor de wijziging van de verordening. De Model Raadsbesluiten zijn opgemaakt in Word 2.0 format (DROP) voor publicatie, zonder toelichting.

De geconsolideerde teksten van de VNG-modellen (met de bijbehorende toelichtingen) zijn te raadplegen via de Kennisbank Decentrale Regelgeving.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.