Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Provincies reageren op Ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied

Het Ontwerp-Nationaal Programma Landelijk Gebied (Ontwerp-NPLG) lag ter inzage van 16 januari tot en met 26 februari 2024. De provincies hebben gezamenlijk een zienswijze over deze ontwerpversie ingediend bij het Rijk. Deze is op 7 maart vastgesteld door het IPO-bestuur.

Provincie Groningen 2 april 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De zienswijze van de provincies gaat over de positie van provincies ten opzichte van het NPLG, de risico’s die voortvloeien uit de complexiteit van het NPLG en over de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid van het NPLG. 

Daarnaast is er per provincie een aantal specifieke aandachtspunten opgenomen in de zienswijze. De punten van de provincie Groningen gaan over de reductie methaan en lachgas en de nutriënt verontreinigde gronden, zie pagina 11 van het document. Het is aan het nieuwe kabinet om het NPLG vast te stellen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.

KENNISPARTNER

Teensma, Mischa