Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

De label C-verplichting en de ROZ-modelclausules voor kantoorruimte

Indien kantoorruimte per 1 januari 2023 niet aan tenminste energielabel C voldoet dan mag die ruimte niet meer voor de functie ‘kantoor’ worden gebruikt. Dit vloeit voort uit artikel 5.11 van het Bouwbesluit.

11 februari 2021

Artikel 5.11 van het Bouwbesluit bepaalt:

Het is vanaf 1 januari 2023 verboden om een kantoorgebouw in gebruik te nemen of te gebruiken zonder een geldig energielabel als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen met een maximumwaarde voor primair fossiel energiegebruik van 225 kWh/m² jr, bepaald volgens NTA 8800.

Op deze label C-verplichting bestaat een aantal uitzonderingen, waaronder:

  • het kantoor is een nevenfunctie van een andere gebruiksfunctie (art. 5.11 lid 2 Bouwbesluit);

  • het oppervlak aan kantoorfuncties is kleiner dan 100 m2 (art. 5.11 lid 2 Bouwbesluit);

  • de benodigde maatregelen kennen een terugverdientijd van meer dan 10 jaar (art. 6.11 lid 5 van het Bouwbesluit);

  • er is sprake van één van de uitzonderingen van art. 2.2. van het Besluit energieprestatie gebouwen. Het gaat onder meer om monumenten, gebouwen die worden onteigend of gebouwen die in het kader van een sloop of renovatie maximaal twee jaar worden gebruikt.

De vraag rijst hoe hierop geanticipeerd moet worden in huurovereenkomsten die nu worden gesloten en die op 1 januari 2023 nog steeds van kracht zijn. De Raad voor onroerende zaken (ROZ) heeft een aantal modelclausules gepubliceerd. Egbert Schelhaas heeft deze clausules geanalyseerd in een artikel dat in in februari 2020 gepubliceerd is in het gerenommeerde Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte (TvHB). Deze ROZ-clausules zijn niet eenvoudig leesbaar, onder meer door de verwijzing naar het Activiteitenbesluit milieubeheer en naar de Activiteitenregeling. Partijen ontkomen er niet aan om in een huurovereenkomst kantoorruimte één of meer bepalingen over deze aankomende label C-verplichting op te nemen. Deze ROZ-clausules kunnen als inspiratiebron dienen maar moeten zeker niet klakkeloos worden overgenomen. U kunt het artikel hier downloaden.

Meer weten? Neem een kijkje in het themadossier: klik op de tabs boven het artikel

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.