Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

VNG wil ruimte voor maatwerk in bouwregelgeving behouden

De vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken debatteert op 8 juni over bouwregelgeving. Daarvoor hebben we namens gemeenten 4 punten meegegeven aan de woordvoerders bouwen en wonen. We dringen er onder meer op aan om de mogelijkheid van lokaal maatwerk in het omgevingsplan te behouden.

VNG 7 juni 2023

Artikelen

Artikelen

Behoud maatwerk in de Omgevingswet

Volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) kunnen gemeenten in het omgevingsplan strengere normen (binnen een bandbreedte) opnemen voor BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) en MPG (Milieuprestatie gebouwen). Het kabinet overweegt dit lokale maatwerk in te perken. De VNG ontvangt nadrukkelijke signalen dat het wenselijk is dit instrument te behouden.

Werk samen met koepels - bij onderzoek naar stelsel bouwregelgeving

De VNG is positief dat de minister onderzoek laat doen naar het stelsel van bouwregelgeving. We geven op voorhand enkele elementen mee die moeten worden toegevoegd of aangepast, zoals klimaatadaptie, toegankelijkheid en eisen aan tijdelijke woningen. Verder pleiten we voor consequente (inter)departementale afstemming met de VNG, IPO en UvW over welke wijzigingen vanuit het onderzoek wanneer worden opgepakt.

Werk samen met koepels - bij reguliere wijzigingen bouwregels

Bij reguliere wijzigingen in de bouwregels wil de VNG eerder in het proces kunnen meedenken met BZK. Zo zouden de koepelorganisaties al betrokken moeten zijn bij de beleidskeuzes die leiden tot een onderzoek om wijzigingen te onderbouwen. Ook willen we op die manier bijtijds spreken over de financiële effecten voor gemeenten.

Kies voor milieuvriendelijk en duurzaam isoleren

Tijdens het debat wordt ook gesproken over isolatie met purschuim. Wij vragen daarbij aandacht voor circulariteit: als gebouwen worden gesloopt, zijn isolatiekorrels of -vlokken makkelijker herbruikbaar dan gespoten purschuim. Als purschuim wel gebruikt blijft worden, dan is overleg met de VNG nodig over onder meer handhaving door gemeenten en realistische financiële compensatie. En uiteraard moet bij het gebruik oog zijn voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en de leefomgeving.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.