Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Verduurzamen vastgoed

Inmiddels krijgt de energietransitie (in de gebouwde omgeving) ook in juridische zin steeds meer vorm, zowel voor nieuwbouw als voor bestaande bouw. De wet- en regelgeving is in ontwikkeling, maar enkele concrete wijzigingen zijn inmiddels doorgevoerd.

Nieuwbouw: Bijna Energie Neutrale Gebouwen

De eisen voor energiezuinigheid van nieuwe gebouwen zijn nu nog opgenomen in afdeling 5.1 van het Bouwbesluit, met daarin EPC-normen. Deze EPC-normen zullen – zo is aangekondigd – per 1 juli 2020 veranderen in BENG-eisen (Bijna Energieneutrale Gebouwen). Voor overheidsgebouwen geldt deze plicht al. De BENG-eisen regelen drie aspecten: (1) de maximale energiebehoefte, (2) het maximaal primair fossiel energiegebruik en (3) het minimaal aandeel hernieuwbare energie. Of aan deze BENG-eisen wordt voldaan, daarvoor wordt de NTA 8800 als bepalingsmethode gebruikt.

Nieuwbouw: zonder aardgas

Voor nieuwbouwwoningen (kleingebruikers) geldt verder niet langer een aansluitplicht op het aardgasnetwerk. De Gaswet en het Bouwbesluit zijn daarop inmiddels aangepast. Voor de nieuwbouw voor grootverbruikers is dit overigens anders.

Bestaande bouw: energiebesparingsplicht; energielabel; Label-c voor kantoren

Voor bestaande bouw zijn met name de bestaande EPC-eis uit het Bouwbesluit en de wettelijke energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit (art. 2.15) belangrijk. Deze energiebesparingsplicht is inmiddels uitgebreid met de introductie van lijsten met zogenoemde Erkende Maatregelen per branche. Specifiek voor kantoren geldt daarnaast een verbod om het kantoor te gebruiken indien het geen energielabel heeft met een minimale energie-index van 1,3 (voorheen: Label C). Verder regelt het Besluit Energieprestatie Gebouwen dat bij oplevering, verkoop en/of verhuur van een gebouw, een energielabel ter beschikking moet worden gesteld. Overtreding hiervan kan worden beboet.

Bestaande bouw: Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord is onder meer beschreven dat via een wijkgerichte aanpak het isoleren en het afstappen van het aardgas geregeld zullen gaan worden. Dat geldt niet alleen voor woningen, maar ook voor utiliteitsgebouwen. De Omgevingswet zal daarbij een rol spelen, waarmee gemeenten zogenoemde doorzettingsmacht krijgen. Ook de netbeheerder krijgt de bevoegdheid om af te sluiten van het aardgas wanneer de bestuurlijke besluitvorming over de nieuwe energievoorziening inmiddels onherroepelijk is. Verder komt er een norm waaraan gebouwen qua energieverbruik moeten voldoen. De benodigde wet- en regelgeving voor dit alles moet deels nog worden ontwikkeld.