Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Een omgevingsplan is een integraal geheel aan regels dat alle aspecten van de fysieke leefomgeving omvat. In het gemeentelijke omgevingsplan worden bestemmingsplannen, beheersverordeningen en de omgevingsrechtelijke delen van andere verordeningen logisch en samenhangend gebundeld. Het is dus de verbrede opvolger van het bestemmingsplan.

Het omgevingsplan is een van de belangrijkste instrumenten van de nieuwe Omgevingswet en bestaat dus als zodanig nog niet. Dat betekent niet dat men er nog niet mee bezig is. Langzaam wordt in diverse gemeenten in het land al geëxperimenteerd met het nieuwe plan, het zogenaamde prototype. Op deze wijze wordt al geanticipeerd op het van kracht worden van de Omgevingswet. De ervaringen hiermee worden zoveel mogelijk verzameld in dit dynamische dossier.