Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Volgens de afspraken in het Klimaatakkoord moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen in 2050 van het aardgas afzijn. Ook de industrie mag in 2050 vrijwel geen broeikasgassen meer uitstoten en moet gebruik maken van duurzame energiebronnen als waterstof en biogas.

Om deze energietransitie te bewerkstelligen moeten alle gemeenten in 2021 een Transitievisie warmte hebben vastgesteld. In diverse ‘proeftuinen’ wordt al geëxperimenteerd met het aardgasvrij maken van een dorp of wijk. Ook de Rijksoverheid bevordert middels bijdragen en subsidies de transitie naar een aardgasvrij Nederland.

KENNISPARTNER

Klapwijk, Léone