Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Casco voor het omgevingsplan: gewijzigde versie beschikbaar

Er is een gewijzigde versie van het casco voor het omgevingsplan beschikbaar. In de aangepaste versie van december 2019 zijn inzichten op basis van gesprekken met gemeentelijke experts en de programmadirectie Eenvoudig Beter en de laatste stand van zaken vanuit de digitaliseringsstandaard verwerkt.

VNG 14 januari 2020

Nieuws & Achtergrond

Zo is bijvoorbeeld een juiste verwijzing voor werkingsgebieden opgenomen en is de toelichting over delegatiebepalingen aangepast. In onderstaand document vindt u het volledige overzicht van de wijzigingen.

Groeidocument

In maart 2019 is de eerste versie van het casco voor het omgevingsplan op de VNG website gepubliceerd. Het wordt door verschillende softwareleveranciers gebruikt bij het ontwikkelen van de plansoftware voor de Omgevingswet. Het casco is een groeidocument, dat op basis van voortschrijdend inzicht aangescherpt wordt en met voorbeeldregels gevuld wordt. Sinds de publicatie heeft de VNG voorbeeldregels uit vier lokale verordeningen uit de APV in het casco ingepast. Daarnaast wordt er gewerkt aan het inpassen van gebiedsgerichte regelingen, zoals een regeling voor een bestaande woonwijk.

Meer informatie

Casco omgevingsplan

Wijzigingen in casco omgevingsplan

Artikel delen