nieuws

Bouwend Nederland over kwaliteitsborging voor het bouwen

08-04-2016

bron: Omgevingsweb

Focus in wet private kwaliteitsborging op woningbouw en echte consument. De leden van Bouwend Nederland staan voor kwaliteit. Centraal staat dat de klant krijgt waarvoor hij heeft betaald. De afgelopen jaren zijn daarin door de bedrijven ook grote stappen gezet. Het overgrote van de leden van Bouwend Nederland geeft structureel aandacht aan kwaliteit en kwaliteitsborging.

Het recent verschenen onderzoek onder klanten van SKB-leden, 25.000 kopers van nieuwbouwwoningen, geeft een positief beeld van de klanttevredenheid van kopers van nieuwbouwwoningen. De klanttevredenheid steeg tussen 2008 en 2015 van 6,2 naar een 7. Het oordeel over de prijs-kwaliteitverhouding steeg naar een 7,5.

Bouwend Nederland kijkt daarom met vertrouwen uit naar de komst van de wet private Kwaliteitsborging. Als de Wet Kwaliteitsborging ook inderdaad van kracht wordt, helpt dat de klantgerichtheid verder. Vooral in de woningbouw komt zo de lat weer wat hoger te liggen.

Wel is Bouwend Nederland van mening dat het wetsvoorstel op het punt van aansprakelijkheid (aanpassing BW) nog onredelijk en ongenuanceerd is. Dit is echter eenvoudig op te lossen door de bescherming alleen te geven aan de echte consument. Want opdrachtgevers die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf een aannemingsovereenkomst sluiten, zullen een relevante mate van invloed op het bouwproces uitoefenen door te bepalen wat de bouwopgave is. De opdrachtgever bepaalt in deze gevallen veelal ook de juridische voorwaarden van het bouwcontract. Dit is een geheel andere situatie dan bij de particuliere opdrachtgever die één keer in zijn leven een huis laat bouwen.

Bouwend Nederland is ook bijzonder kritisch over het aspect van de legesheffing. Tot op heden zijn er geen garanties dat gemeenten de leges voor de toetsing van de bouwkwaliteit niet meer in rekening brengen bij de klant. Deze reductie in de leges is logisch omdat private partijen kosten gaan maken voor deze toetsing en vanzelfsprekend niet dubbel willen betalen.

Probleem is dat gemeenten nauwelijks gegevens bijhouden over de bouwleges en het systeem niet transparant is. Hierbij speelt ook nog eens de problematiek van de kruissubsidiëring.

Bouwend Nederland pleit voor meer transparantie in de legessystematiek en een legeskorting van 50% bij invoering van het wetsvoorstel.

Tenslotte is het belangrijk dat er een goed implementatieplan komt en goede communicatie. Bouwend Nederland zal haar leden vanzelfsprekend ondersteunen in de voorbereiding op het wetsvoorstel.

Lees meer over dit wetsvoorstel en de standpunten van de diverse belangengroepen in het dossier Private Kwaliteitsborging

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Cursus BWT 4.0

Deze 2-daagse cursus neemt u als BWT-er mee in de komende wijzigingen, breder dan alleen private kwaliteitsborging, en de gevolgen die dat heeft voor uw rol in het geheel.

→ Lees meer

Van bouwtoezicht naar kwaliteitsborging

Deze 10-daagse opleiding brengt u de nog ontbrekende kennis en vaardigheden om te functioneren als kwaliteitsborger.

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in