Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Nieuwe Wkb impactanalyse 2020 VBWTN gepubliceerd

In 2015 is een eerste impactanalyse Wkb uitgevoerd, nu de Wet is aangenomen en er meer duidelijk is over de bandbreedte van gevolgklasse 1 en de Bouwbesluittoetsvrije bouwwerken onder de Omgevingswet is de impactanalyse geheel geactualiseerd.

Vereniging BWT Nederland 13 december 2019

Het is voor gemeenten belangrijk om al voor de aankomende begrotingsbehandeling inzicht te krijgen op de impact van de Wkb die naar verwachting op 1-1-2021 gelijk met de Omgevingswet in werking treedt.
Om de impact van wegvallende taken door de invoering van de Wkb te kunnen berekenen kunnen gemeenten vanaf nu deze impactanalyse uitvoeren.

Binnen de Vereniging BWT is een projectleider aangesteld, die vanaf januari ook actief gemeenten zal benaderen en ondersteunen bij het invullen van de impactanalyse. Tevens zullen wij op basis van de ingevulde analyses een landelijk beeld proberen te gaan krijgen van deze impact.

De impactanalyse wordt begin 2020 nog uitgebreid met een onderdeel ''nieuwe taken''. Dit betreft dan een analyse van de werkzaamheden die er voor het bevoegd gezag bij komen door hun rol in de risicoanalyse en het dossier bevoegd gezag. De impact op de taken van vergunningverlening en toezicht door de Omgevingswet met introductie van het Omgevingsplan, de Omgevingsplanactiviteit, en het door de gemeente zelf kunnen gaan bepalen wat straks vergunningplichtig, meldingsplichtig of vergunningvrij gaat worden is uiteraard niet meegenomen in deze impactanalyse. Dit zal namelijk per gemeente enorm gaan verschillen, en het moment van deze impact is afhankelijk van de ambitie van de gemeente tussen 2021 en 2029 te verwachten.

Wat u binnen uw organisatie nu kunt doen is het model invullen conform de toelichting. Dit resulteert in de impact van wegvallende taken. Wat er dus nog wordt ontwikkeld is het onderdeel met werkzaamheden die er als nieuwe taken bijkomen door de risicoanalyse en het dossier bevoegd gezag. Hierover zitten wij nog met de VNG en BZK aan tafel, aangezien dit qua invulling nog moet worden vertaald in de AMvB.

Download:Toelichting voor het kunnen uitvoeren van de impactanalyse (17.99 KB)

Download:Impactanalyse 2020 (15.46 KB)

Artikel delen