Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Besluit provincie Noord-Brabant leidt tot extra onzekerheid rondom vergunningverlening; versnelling bouwopgave noodzakelijk

Het bericht van de provincie Noord-Brabant dat analyses de slechte staat van de natuur in Brabant bevestigen bevestigt de oproep van Bouwend Nederland om versneld de stikstofuitstoot te verminderen, zodat hiermee ruimte komt voor natuurversterking, PAS-melders en economische ontwikkelingen. Alleen dan kunnen we doorbouwen aan de grote maatschappelijke opgaven zoals woningbouw, energietransitie, mobiliteit en het klimaatbestendig maken van ons land. Door het besluit kunnen projecten waarvoor extern gesaldeerd moet worden voorlopig niet vergund worden in Noord-Brabant.

Bouwend Nederland 5 maart 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Intern salderen nog mogelijk; infraprojecten nog moeilijker te realiseren

Het besluit van de provincie Noord-Brabant  heeft gevolgen voor projecten waarbij een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) nodig is. Dat betekent dat projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van extern salderen voorlopig niet vergund (kunnen) worden. Extern salderen gebeurt regelmatig bij bijvoorbeeld realisatie of renovatie van infrastructuur. Deze projecten worden daarmee nog moeilijker te realiseren.

Zoals de provincie zelf ook aangeeft verandert er niets voor projecten die niet tot extra stikstofneerslag op Natura2000 gebieden leiden en waarvoor zodoende geen Wnb-vergunning nodig is. Projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van intern salderen kunnen ook gewoon doorgaan, omdat voor deze projecten volgens vaste rechtspraak geen Wnb-vergunning nodig is.

Zorg over voornemen om intern salderen vergunningplichtig te maken

Een groot punt van zorg is het voornemen van het Kabinet om intern salderen ook voor bouw- en infrastructuurprojecten wel Wnb-vergunningplichtig te maken. In dat geval is de kans reëel dat provincies ook projecten waarbij intern gesaldeerd wordt niet meer kunnen vergunnen. Het woningtekort zal daarmee de komende jaren alleen maar verder oplopen. Wij vragen het Kabinet daarom het standpunt over intern salderen voor bouw- en infrastructuurprojecten te heroverwegen en bijvoorbeeld te kiezen voor een uitzondering of verplichte centrale registratie van bouw- en infrastructuurprojecten waarbij gebruik wordt gemaakt van intern salderen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.