Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Omgevingsloket: formulieren bouw/sloopveiligheid en stikstof

Per 1 mei 2024 staan de vragen over bouw- en sloopveiligheid in een nieuw formulier in het Omgevingsloket. Dit geldt ook voor vragen over stikstofemissies. Zo zijn de informatieplichten voor bouw- en sloopwerkzaamheden apart in te dienen. Controleer als bevoegd gezag en omgevingsdienst de routering hiervan.

VNG 26 maart 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Behandelt u aanvragen en meldingen uit het Omgevingsloket bij een gemeente of omgevingsdienst? Dan is onderstaande informatie belangrijk voor u.

De nieuwe formulieren

De vragen over bouw- en sloopveiligheid verhuizen naar een informatieformulier bij de activiteit ‘Veiligheid bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden’ (nl.imow-mnre1034.activiteit.VeiligheidBijBouwSloop).

De vragen over stikstofemissies verhuizen naar een informatieformulier bij de activiteit ‘Stikstofemissie bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden’ (nl.imow-mnre1034.activiteit.StikstofBijBouwSloop).

Deze vragen staan nu in deze formulieren:

  • Slopen van een bouwwerk of gedeelte daarvan of asbest verwijderen – Melding

  • Bouwactiviteit (technisch) - Aanvraag vergunning

  • Bouwactiviteit (technisch) - Melding

Met deze verandering zijn deze informatieplichten los in te dienen. Meer hierover leest u in een eerder nieuwsbericht van de VNG.

Behandeldienst voor deze informatieformulieren

Heeft u als gemeente voor bouwtaken in het Omgevingsloket de omgevingsdienst ingesteld als behandeldienst? Dan gaan deze informatieformulieren automatisch ook naar de omgevingsdienst. Als u als gemeente bouwtaken zelf doet, dan gaan deze formulieren automatisch naar de gemeente.

Het kan zijn dat er is gekozen voor een mix in de taakverdeling. Bijvoorbeeld als er meer dan 10 m3 sloopafval is en er dus een risico-inventarisatie nodig is. Als u als gemeente wilt dat deze informatie bij de omgevingsdienst komt, dan moet u dit met uw omgevingsdienst afspreken. U kunt deze behandeldienstinstelling zelf per formulier instellen.

De behandelaar van deze informatie kan ook afhankelijk zijn van de antwoorden in dit formulier. Het kan zijn dat de activiteit valt onder het basistakenpakket. Over hoe snel en hoe u deze informatie dan bijvoorbeeld handmatig doorstuurt naar de omgevingsdienst, moet u nadere afspraken maken.

Behandeldienstinstellingen via de TAM Behandeldienst instellen

Wilt u behandeldienstinstellingen veranderen? Dit kan ook via de Tijdelijke alternatieve maatregel (TAM) Behandeldienst. Dat kunt u aanvragen via het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Het programma Aan de slag met de Omgevingswet stelt de behandeldienst dan voor u in. Geef dan duidelijk aan om welke activiteit het gaat.

In principe geeft de gemeente de behandeldienstinstellingen door aan het IPLO. Ook de omgevingsdienst kan voor de regio nagaan of en welke behandeldienstinstellingen nodig zijn. De omgevingsdienst mag dit dan voor de hele regio doorgegeven. Geef dan wel per gemeente de contactpersoon door. Deze contactpersoon krijgt dan altijd een bericht.

Aandachtspunten voor u als gemeente

Wees alert op een eventuele informatieplicht over bouw- en sloopveiligheid of stikstofemissies bij de volgende verzoeken:

  • melding slopen van een bouwwerk

  • bouwtechnische melding

  • aanvraag van een bouwtechnische vergunning

Bij de ontvangstbevestiging kunt u een initiatiefnemer nog vragen om deze informatieplichten in te dienen. Wijs initiatiefnemers dan ook op de Vergunningcheck. Het bestaan van deze informatieplichten en de nieuwe formulieren kunt u uiteraard ook bespreken in een eventueel omgevingsoverleg.

Eerder is er in het sloop- asbestformulier ook een wijziging aangebracht waardoor het voor een bevoegd gezag en omgevingsdienst sneller duidelijker wordt of het basistaak is of niet. Dit is een continu verbeterproces. We staan hierover in nauw contact met onder andere de tactische Asbestkamer van ODNL.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.