Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Besluit kwaliteitsborging gepubliceerd

Het Besluit kwaliteitsborging is op 12 april openbaar gemaakt. Het Besluit bevat de inhoudelijk regels waaraan diverse zaken binnen het stelsel moeten voldoen.

14 april 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Hierbij kan gedacht worden aan:

  • De definitie van bouwwerken vallend onder gevolgklasse 1

  • De regels waaraan borgingsplannen moeten voldoen

  • De onafhankelijkheid van de kwaliteitsborger

  • De inhoudelijke eisen aan kwaliteitsborgers

  • De inhoud van de bouwmelding, de gereedmelding en het dossier bevoegd gezag

De regels zijn uitgewerkt als wijziging van het Bouwbesluit 2012 en als wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving en het Besluit kwaliteit leefomgeving. De wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 zijn noodzakelijk om de TloKB in staat te stellen om – voordat het stelsel in werking treedt – instrumenten beoordelen voor toelating tot het stelsel. Om die reden zal een deel van het stelsel, inclusief de Regeling kwaliteitsborging, dan ook op korte termijn in werking treden.

De Wkb zelf zal volgens planning tegelijk met de Omgevingswet per 1 januari 2023 in werking treden. Pas na inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen bouwactiviteiten onder kwaliteitsborging kunnen worden uitgevoerd. Tot die tijd zullen partijen blijven oefenen met de Wkb in proefprojecten, ANWkb netwerken en proeftuinen.

Publicaties

Het Besluit is hier te vinden.

In de Staatscourant zijn het Advies van de Raad van State en het Nader rapport te vinden.

Bron: Stichting IBK

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.