Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

In Beweging

28 juli 2021

In beweging

In beweging

In de rubriek ‘In Beweging’ houden wij u op de hoogte van promoties en andere carrièrestappen binnen het domein van de fysieke leefomgeving en duurzaamheid. Bent u ook in beweging? Laat het ons weten! Geef het door via sandra@berghauserpont.nl, wij laten u graag aan het woord!

Per 1 juli 2021 verwelkomt HBR advocaten Erika Samuels Brusse als nieuwe collega

Erika studeerde Nederlands recht en Milieukunde en is meer dan 20 jaar advocaat. Zij is een specialist in het ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht en algemeen bestuursrecht. Erika werkt voor zowel overheden als private partijen zoals o.a. projectontwikkelaars, industriële bedrijven en retailers en overziet daardoor alle verschillende belangen en posities die spelen in het omgevingsrecht. Daarnaast is zij docent bij o.a. Berghauser Pont Academy. Ook verzorgt zij regelmatig cursussen voor andere organisaties of in-house workshop, onder andere over de Omgevingswet.

Aslihan Durmus aan de slag bij Asselbergs & Klinkhamer

Aslihan is sinds 1 juni advocaat bestuursrecht en omgevingsrecht bij de sectie Vastgoed- en Omgevingsrecht van Asselbergs & Klinkhamer. Zij is gespecialiseerd in zowel het bestuursrecht als het omgevingsrecht, en adviseert en procedeert onder meer over het algemeen bestuursrecht, ruimtelijk bestuursrecht, openbare orde & handhaving en overheidsaansprakelijkheid. Voordat zij bij Asselbergs & Klinkhamer kwam, werkte Aslihan ruim twee jaar als advocaat bestuursrecht in Rotterdam. Tijdens haar studie deed zij wetenschappelijk onderzoek en werkte zij vier jaar als buitengriffier voor de sectoren straf- en bestuursrecht van de rechtbank Rotterdam.

Lees het interview met Aslihan Durmus hier

Ingeborg Wind-Middel start per 1 juni bij Van Doorne

Ingeborg Wind-Middel is per 1 juni gestart als partner in de bestuursrechtpraktijk van Van Doorne. Samen met partners Cees Kniestedt en Mark Moolhuizen maakt zij zich de komende jaren sterk voor een verdere groei van deze praktijk. Ingeborg richt zich bij Van Doorne op het omgevingsrecht en natuurbeschermingsrecht, met een focus op overheden. Ze is afkomstig van Trip Advocaten & Notarissen, waar ze bijna vier jaar werkte: eerst als advocaat, later ook als partner.

Lees hier het interview met Ingeborg.

Erica Graven aan de slag bij Omgevingsdienst NL

Per 31 mei start Erica graven als projectleider bij Omgevingsdienst NL voor de uitvoering van clusters 2, 5 en 6 van de Meerjarenagenda Omgevingsveiligheid (MOV). Een enthousiaste en doortastende dame met jarenlange ervaring als strategisch adviseur bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Erica heeft naast haar functie als strategisch adviseur bij OZHZ diverse functies bekleed binnen de overheid en adviessector. Ze volgt Marlouce Biemans op, die vanaf 2015 namens de gezamenlijke provincies werkzaam is geweest voor Impuls Omgevingsveiligheid (IOV).

Eefje Remijn aan de slag bij AT Osborne

Eerder dit jaar is Eefje Remijn begonnen bij AT Osborne als juridisch consultant. Eefje gaat zich bezig houden met vraagstukken op het gebied van de fysieke leefomgeving. Ze kent haar weg in bestuurlijk complexe vraagstukken door haar ruime werkervaring bij verschillende overheden van ministerie tot gemeente. Voor haar overstap naar AT Osborne was zij werkzaam als jurist omgevingsrecht bij de Gemeente Breda.

Lees hier het interview met Eefje.

Albert Pansier start per 3 mei met zijn nieuwe functie bij OchtendMensen.

Per 3 mei start Albert Pansier als manager Stad, Natuur & Mobiliteit binnen OchtendMensen, het jongtalentenplatform van TwynstraGudde. De afgelopen drie jaar heeft hij als adviseur gewerkt bij hetzelfde bureau. Albert heeft zijn Bachelor in Bestuur- en organisatiewetenschappen en Master in Publiek Management beide behaald aan de Universiteit Utrecht.

Tom Kunzler start 1 mei bij Natuurmonumenten

Tom Kunzler start per 1 mei als Senior Lobbyist Landbouw & Water bij Natuurmonumenten. Belangrijke focusgebieden zijn stikstof en verdroging, die beide zeer nadelige gevolgen hebben voor de Nederlandse natuur en biodiversiteit. Kunzler werkte sinds 2019 bij lobbyadvieskantoor Public Matters waar hij voornamelijk cliënten in de techsector en op gemeentelijk niveau ondersteunde. Daarvoor was hij directielid van Open State Foundation, de stichting die zich inzet voor digitale overheidstransparantie.

Lees hier het interview met Tom.

Quinten Foppe de nieuwe directeur bij Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Per 15 april 2021 is Quinten Foppe de nieuwe directeur bij Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) in Hoorn. De heer Foppe heeft een bedrijfskundige achtergrond met een passie voor dienstverlenende organisaties. Na een decennium in het bedrijfsleven, stapte hij in 2018 over naar de lokale overheid. Na diverse directieposities bij de gemeente Amsterdam (met name bij de stadsdeelorganisaties) te hebben bekleed, was hij tot voor kort directeur/ secretaris van Duo+, een gemeenschappelijke gemeentelijke uitvoeringsorganisatie.

Peter de Haan per 1 april gestart met een eigen kantoor onder de naam PDH Advocatuur.

Per 1 april is Mr. dr. ing. Peter de Haan begonnen met zijn eigen kantoor genaamd PDH Advocatuur. Peter is sinds 2008 dé bouwadvocaat met een technische achtergrond, die projectontwikkelaars, aannemers, adviesbureaus, architectenbureaus en gemeenten bijstaat in vergunnings-, handhavings- en bestemmingsplanzaken. Voorheen was hij werkzaam als gepromoveerd bouwrechtadvocaat bij Asselsbergs & Klinkhamer Advocaten.

Lees hier het interview met Peter.

Fonny Krol-Postma gestart met een eigen advocatenkantoor genaamd ‘Bunder advocaten’

Per 1 april is Fonny samen met haar collega Anne-Henk van der Wal een eigen kantoor gestart onder de naam Bunder advocaten. Fonny is gespecialiseerd in het omgevingsrecht en het agrarisch recht, en heeft ruime ervaring in zowel het procederen als het adviseren in diverse bestuursrechtelijke vraagstukken. Haar bijzondere belangstelling gaat daarbij uit naar het milieurecht, handhaving en agrarisch recht. Fonny is advocaat sinds 2012 en studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2017 rondde ze de Grotius specialisatieopleiding Omgevingsrecht af.

Lees hier het interview met Fonny.

Arjan Van Delden aan de slag bij Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Per 1 april start Arjan Van Delden als Grondzakenjurist bij Overwater Grondbeleid Adviesbureau. Arjan is de afgelopen twintig jaar als advocaat actief geweest op het terrein van het omgevingsrecht en het daaraan gerelateerde grondbeleid. Voor zijn overstap was hij werkzaam als advocaat Vastgoed en Omgeving bij La Gro Geelkerken Advocaten (LGGA).

Lees hier het interview met Arjan.

Marleen van Dongen aan de slag bij de Provincie Utrecht

Per 8 maart start Marleen van Dongen als procesmanager in het team Versnelling Woningbouw bij de Provincie Utrecht. Marleen heeft eerder twee Masters afgerond: Ruimtelijke Ordening (Spatial Planning) aan de Universiteit Utrecht en Urban Design & Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hiervoor was zij werkzaam bij Ravenkop, een bedrijf dat gericht is op het ontwikkelen van concepten en strategieën voor stedelijke vraagstukken.

Katja Burgman aan de slag bij BRO

Per 1 maart 2021 start Katja Burgman als senior jurist en adviseur omgevingsrecht bij BRO in Boxtel. De afgelopen tien jaar heeft Katja bij verschillende gemeenten ervaring opgedaan in het adviseren en procederen. Voor haar overstap was Katja werkzaam als advocaat bij Hekkelman Advocaten. Ze schreef haar scriptie over vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing en de wijze waarop het omgevingsrecht van dienst kan zijn bij het herbestemmen.

Daan Korsse aan de slag bij ENVIR advocaten

Per 1 maar start Daan Korsse als advocaat bij ENVIR advocaten. Daan is gespecialiseerd in het omgevingsrecht en is in 2015 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift “Ruimtelijke ordening op niveau”. Hij werkte voor zijn overstap bij Van der Feltz advocaten in Den Haag.

Lees hier het interview met Daan.

Heleen Geerts aan de slag bij W/E adviseurs

Per 25 januari start Heleen Geerts als adviseur circulair bouwen bij W/E adviseurs. Eerder was Heleen werkzaam in de corporatiesector en bij de gemeente Tilburg. Hierdoor is ze goed op de hoogte van wat er speelt in deze sectoren. Heleen heeft aan de TU Eindhoven de Bouwkunde bachelor, en master Construction Management and Engineering afgerond.

Joep Matser aan de slag bij Over Morgen

Na zijn Master in Energy Science te hebben afgerond start Joep per 25 januari als Junior adviseur energietransitie bij Overmorgen. Als adviseur energietransitie wil hij mensen enthousiasmeren en laten zien dat de energietransitie kansen biedt. Joep houdt ervan data en abstracte materie te vertalen in concreet advies.

Lees hier het interview met Joep.

Wilma Drost aan de slag bij Kinran Omgevingsexperts

Per 18 januari start Wilma Drost bij Kinran als adviseur Omgeving, en kan direct aan de slag bij haar nieuwe opdrachtgever: de gemeente Maasdriel. Wilma Drost werkte 10 jaar lang voor de gemeente Buren als beleidsmedewerker ruimtelijke ordening. Daarna ging ze aan de slag adviseur kennisdeling en –ontwikkeling bij Belastingsamenwerking Rivierenland. Eind 2020 kwam ze met Kinran in contact.

Lees hier het interview met Wilma.

Bas van den Hoven aan de slag bij W/E adviseurs als adviseur Duurzaam bouwen

Per 11 januari 2021 start Bas van den Hoven bij W/E adviseurs. Hij voegt zich bij het team dat zich richt op de opdrachten voor vastgoedbeleggers waar hij zich voornamelijk bezig gaat houden met het certificeren van vastgoed. Bas heeft ervaring als o.a. EPA adviseur en hield zich voorheen bezig met het opstellen van energie labels, bijbehorende verbeteradviezen en met diverse onderzoeken zoals luchtkwaliteit-onderzoek op scholen ivm Corona.

Hidde van der Kolk aan de slag bij Over Morgen als adviseur mobiliteit en Klimaatadaptatie

Na afronding van zijn studie Urban and Regional Planning aan de UvA is Hidde van der Kolk meteen begonnen bij Over Morgen. Hidde gaat zich in het bijzonder bezighouden met de uitrol van het openbaar laadnetwerk en de inzet van innovatieve mobiliteitsconcepten in bijvoorbeeld de parkeerbalans in gebiedsontwikkeling. Daarnaast werkt hij mee aan het opzetten van gemeentelijke en regionale klimaatadaptatieprocessen.

Andy van den Dobbelsteen benoemd tot Coördinator Duurzaamheid TU Delft

Per 1 januari 2021 is Prof.dr.ir. Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability, voor twee dagen per week aangesteld als Coördinator Duurzaamheid TU Delft. Van den Dobbelsteen volgt Coördinator Duurzame Bedrijfsvoering Gerrit Kahlman op, die in november met pensioen ging. Van den Dobbelsteen zal in zijn nieuwe rol een duurzaamheidsvisie en -programma voor de campus ontwikkelen. Hierin zullen de eerder opgestelde TU Delft CO2 Roadmap, de Roadmap Circulaire Campus 2030 en een nieuwe vorm van CO2-boekhouden een grote rol spelen.

Jantine Muller benoemd tot counsel bij Pels Rijcken

Per 1 januari 2021 is Jantine Muller benoemd tot counsel bij Pels Rijcken. De afgelopen jaren heeft Jantine veel praktijkervaring opgebouwd in het bestuursrecht, bouwrecht, aansprakelijkheidsrecht en aanbestedingsrecht bij Pels Rijcken. Met haar achtergrond in publiek- en privaat recht houdt zij zich, naast de cursussen over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van aanbestedingsrecht, bezig met complexe aanbestedingsrechtelijke vraagstukken die met name gaan over publiek private samenwerking. Haar expertise is vooral gericht op het gebied van privatisering, mobiliteit en ICT.

Lees hier het interview met Jantine.

Eveline Buter wordt directeur Witteveen+Bos

Op 27 oktober is Eveline Buter benoemd tot directeur van Witteveen+Bos. Karin Sluis treedt af als algemeen directeur, terwijl Stephan van der Biezen zijn rol in de directie voortzet. Met de gelijktijdige toetreding van Wouter Bijman als algemeen directeur, bestaat de directie van Witteveen+Bos nu uit drie leden. Witteveen+Bos geeft aan dat de directie-uitbreiding aansluit bij de sterkte groei van het bedrijf in de afgelopen jaren.

Wouter Bijman benoemd tot algemeen directeur Witteveen+Bos
Per 27 oktober is Wouter Bijman algemeen directeur van Witteveen+Bos. Hij is hiermee de opvolger van Karin Sluis. Met de gelijktijdige benoeming van Eveline Buter tot directeur, bestaat de directie van Witteveen+Bos nu uit drie leden. Volgens het ingenieursbureau zorgt de uitbreiding voor “voor extra ruimte voor pro-activiteit, waaronder meer deelname aan het debat op maatschappelijke relevante en kennisintensieve thema’s zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, circulair bouwen en veiligheid.”

Kees Hoppener wordt MT-lid Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s bij IenW

Kees Hoppener is per 1 november 2020 benoemd tot MT-lid Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Momenteel is hij nog werkzaam als manager Vergunningverlening Leefomgeving en Scheepvaart bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Hoppener studeerde af in de richting Milieuhygiëne aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen.

Stella Leemhuis start bij Over Morgen

Per oktober 2020 gaat Stella Leemhuis aan de slag bij adviesbureau Over Morgen. Leemhuis zal zich hier richten op complexe vraagstukken rondom Gebiedsontwikkeling. Stella Leemhuis studeerde Stadsgeografie aan de Universiteit Utrecht.

Regina Oosting wordt afdelingshoofd Gebiedsontwikkeling bij BZK

Vanaf 15 oktober 2020 is Regina Oosting het nieuwe afdelingshoofd Gebiedsontwikkeling bij de directie Ruimtelijke Ordening bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerder was Oosting actief als waarnemend afdelingshoofd Gebiedsontwikkeling bij BZK. Zij studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Laura van Moorsel wordt advocaat bij Kennedy Van der Laan

Per 1 september maakt advocaat Laura van Moorsel de overstap naar het Amsterdamse advocatenkantoor Kennedy van der Laan. De advocate is gespecialiseerd in bestuursrecht en omgevingsrecht. Bij Kennedy van der Laan richt van Moorsel zich met name op ruimtelijke ordening.

Lees hier het interview met Laura.

Renée Heller nieuwe lector Energie en Innovatie aan Hogeschool van Amsterdam
Renée Heller is per 1 september 2020 benoemd tot lector Energie en Innovatie aan Hogeschool van Amsterdam. Zij is hiermee de opvolger van Robert van den Hoed. Heller heeft veel ervaring op het gebied van de energietransitie. Als lector wil zij de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk verder versterken.

Raphaël Donkersloot aan de slag bij Köster Advocaten

Vanaf 1 september 2020 is Raphaël Donkersloot werkzaam als advocaat-medewerker bij Köster Advocaten in Haarlem. Hier zal Donkersloot zich richten op het omgevingsrecht en het algemene bestuursrecht. Hij zal cliënten bijstaan in vergunningstrajecten en handhavingsprocedures.

Artikel delen