Menu

Zoek op
rubriek

In Beweging

19 januari 2021

In beweging

In beweging

In de rubriek ‘In Beweging’ houden wij u op de hoogte van promoties en andere carrièrestappen binnen het domein van de fysieke leefomgeving en duurzaamheid. Bent u ook in beweging? Laat het ons weten! Geef het door via info@omgevingsweb.nl, wij laten u graag aan het woord!

Bas van den Hoven aan de slag bij W/E adviseurs als adviseur Duurzaam bouwen

Per 11 januari 2021 start Bas van den Hoven bij W/E adviseurs. Hij voegt zich bij het team dat zich richt op de opdrachten voor vastgoedbeleggers waar hij zich voornamelijk bezig gaat houden met het certificeren van vastgoed. Bas heeft ervaring als o.a. EPA adviseur en hield zich voorheen bezig met het opstellen van energie labels, bijbehorende verbeteradviezen en met diverse onderzoeken zoals luchtkwaliteit-onderzoek op scholen ivm Corona.

Hidde van der Kolk aan de slag bij Over Morgen als adviseur mobiliteit en Klimaatadaptatie

Na afronding van zijn studie Urban and Regional Planning aan de UvA is Hidde van der Kolk meteen begonnen bij Over Morgen. Hidde gaat zich in het bijzonder bezighouden met de uitrol van het openbaar laadnetwerk en de inzet van innovatieve mobiliteitsconcepten in bijvoorbeeld de parkeerbalans in gebiedsontwikkeling. Daarnaast werkt hij mee aan het opzetten van gemeentelijke en regionale klimaatadaptatieprocessen.

Andy van den Dobbelsteen benoemd tot Coördinator Duurzaamheid TU Delft

Per 1 januari 2021 is Prof.dr.ir. Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability, voor twee dagen per week aangesteld als Coördinator Duurzaamheid TU Delft. Van den Dobbelsteen volgt Coördinator Duurzame Bedrijfsvoering Gerrit Kahlman op, die in november met pensioen ging. Van den Dobbelsteen zal in zijn nieuwe rol een duurzaamheidsvisie en -programma voor de campus ontwikkelen. Hierin zullen de eerder opgestelde TU Delft CO2 Roadmap, de Roadmap Circulaire Campus 2030 en een nieuwe vorm van CO2-boekhouden een grote rol spelen.

Jantine Muller benoemd tot counsel bij Pels Rijcken

Per 1 januari 2021 is Jantine Muller benoemd tot counsel bij Pels Rijcken. De afgelopen jaren heeft Jantine veel praktijkervaring opgebouwd in het bestuursrecht, bouwrecht, aansprakelijkheidsrecht en aanbestedingsrecht bij Pels Rijcken. Met haar achtergrond in publiek- en privaat recht houdt zij zich, naast de cursussen over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van aanbestedingsrecht, bezig met complexe aanbestedingsrechtelijke vraagstukken die met name gaan over publiek private samenwerking. Haar expertise is vooral gericht op het gebied van privatisering, mobiliteit en ICT.

Eveline Buter wordt directeur Witteveen+Bos

Op 27 oktober is Eveline Buter benoemd tot directeur van Witteveen+Bos. Karin Sluis treedt af als algemeen directeur, terwijl Stephan van der Biezen zijn rol in de directie voortzet. Met de gelijktijdige toetreding van Wouter Bijman als algemeen directeur, bestaat de directie van Witteveen+Bos nu uit drie leden. Witteveen+Bos geeft aan dat de directie-uitbreiding aansluit bij de sterkte groei van het bedrijf in de afgelopen jaren.

Wouter Bijman benoemd tot algemeen directeur Witteveen+Bos
Per 27 oktober is Wouter Bijman algemeen directeur van Witteveen+Bos. Hij is hiermee de opvolger van Karin Sluis. Met de gelijktijdige benoeming van Eveline Buter tot directeur, bestaat de directie van Witteveen+Bos nu uit drie leden. Volgens het ingenieursbureau zorgt de uitbreiding voor “voor extra ruimte voor pro-activiteit, waaronder meer deelname aan het debat op maatschappelijke relevante en kennisintensieve thema’s zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, circulair bouwen en veiligheid.”

Kees Hoppener wordt MT-lid Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s bij IenW

Kees Hoppener is per 1 november 2020 benoemd tot MT-lid Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Momenteel is hij nog werkzaam als manager Vergunningverlening Leefomgeving en Scheepvaart bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Hoppener studeerde af in de richting Milieuhygiëne aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen.

Stella Leemhuis start bij Over Morgen

Per oktober 2020 gaat Stella Leemhuis aan de slag bij adviesbureau Over Morgen. Leemhuis zal zich hier richten op complexe vraagstukken rondom Gebiedsontwikkeling. Stella Leemhuis studeerde Stadsgeografie aan de Universiteit Utrecht.

Regina Oosting wordt afdelingshoofd Gebiedsontwikkeling bij BZK

Vanaf 15 oktober 2020 is Regina Oosting het nieuwe afdelingshoofd Gebiedsontwikkeling bij de directie Ruimtelijke Ordening bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerder was Oosting actief als waarnemend afdelingshoofd Gebiedsontwikkeling bij BZK. Zij studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Laura van Moorsel wordt advocaat bij Kennedy Van der Laan

Per 1 september maakt advocaat Laura van Moorsel de overstap naar het Amsterdamse advocatenkantoor Kennedy van der Laan. De advocate is gespecialiseerd in bestuursrecht en omgevingsrecht. Bij Kennedy van der Laan richt van Moorsel zich met name op ruimtelijke ordening.

Renée Heller nieuwe lector Energie en Innovatie aan Hogeschool van Amsterdam
Renée Heller is per 1 september 2020 benoemd tot lector Energie en Innovatie aan Hogeschool van Amsterdam. Zij is hiermee de opvolger van Robert van den Hoed. Heller heeft veel ervaring op het gebied van de energietransitie. Als lector wil zij de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk verder versterken.

Raphaël Donkersloot aan de slag bij Köster Advocaten

Vanaf 1 september 2020 is Raphaël Donkersloot werkzaam als advocaat-medewerker bij Köster Advocaten in Haarlem. Hier zal Donkersloot zich richten op het omgevingsrecht en het algemene bestuursrecht. Hij zal cliënten bijstaan in vergunningstrajecten en handhavingsprocedures.

Artikel delen