Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

In gesprek met een beweger: Stephan Sluiter, Associate Partner bij NautaDutilh N.V.

13 december 2021

In gesprek met een beweger

In gesprek met een beweger

Advocatenkantoor NautaDutilh heeft Stephan Sluiter per 1 oktober 2021 tot nieuwe partner benoemd.

Wat houdt uw nieuwe functie in en waar komt u vandaan?

Ik ben Associate Partner bij NautaDutilh N.V. Samen met Jolize Lautenbach, Iris Kieft en Saskia Nuyten stuur ik de praktijkgroep bestuursrecht aan. Ik adviseer en procedeer op het gebied van omgevingsrecht, subsidierecht en overheidsprivaatrecht. Mijn focusgebieden zijn de vastgoedsector, de (hernieuwbare) energiesector en de afvalsector.

Ik studeerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Université René Descartes V in Parijs. In 2009 ben ik aan de slag gegaan als advocaat. Ik werkte achtereenvolgens bij Loyens & Loeff en Ploum. Gedurende die periode was ik gedetacheerd in Luxemburg en Istanbul. Op 1 oktober 2021 ben ik gestart bij NautaDutilh.

Waarom heeft u voor deze functie gekozen?

Ik kon bij NautaDutilh gaan werken met een groot, talentvol en jong team. Ik wilde mijn vermogen om medewerkers op te leiden en aan te sturen graag verder ontwikkelen. Daarnaast biedt de grootte van het team de kans om me nog verder te specialiseren en cliënten beter van dienst te zijn.

Wat is de grootste uitdaging binnen deze functie?

Voldoende tijd vrij houden voor zaken die niet spoedeisend, maar wel belangrijk zijn. Voorbeelden zijn acquisitie, coaching, relatiebeheer en managementwerk. Als advocaat is er altijd wel een dringende klus voor een cliënt die reden vormt om dit soort werkzaamheden uit te stellen. Tegelijkertijd zijn deze werkzaamheden belangrijk voor een goede, duurzame praktijkopbouw.

Is er iets specifieks dat u binnen deze functie zou willen bereiken?

NautaDutilh beschikt over een groot bestuursrechtteam met expertise over de hele linie van het publiekrecht dat relevant is voor bedrijven. We hebben specialisten op het gebied van het omgevingsrecht, economisch bestuursrecht en financieel bestuursrecht. Ik was bij aankomst dan ook onder de indruk van de mooie zaken die hier worden behandeld voor grote cliënten. Dat kan wat mij betreft nog meer voor het voetlicht worden gebracht. Ik wil daar graag een bijdrage aan leveren.

Waar komt uw interesse voor het omgevingsdomein vandaan?

Het zit denk ik een beetje in mijn DNA. Mijn grootvader was aannemer en mijn vader en twee broers leiden een productiebedrijf dat actief is in de bouwsector. Ik houd daardoor van werk met een tastbaar eindresultaat en ik begrijp de uitdagingen die daarbij komen kijken. Makers en bouwers hebben een grote impact op hun omgeving. Ze hebben daardoor te maken met veel ingewikkelde regels en stakeholders. Als omgevingsrechtjurist kan ik hen helpen om waarde toe te voegen binnen de grenzen van de wet en met oog voor hun omgeving.

Wat is uw favoriete plek in onze leefomgeving?

Op een bergkam, bij een strakblauwe lucht, bovenaan een vers geprepareerde skipiste.

Wie inspireert u en waarom?

Iemand uit het omgevingsdomein die mij altijd heeft geïnspireerd is Georges-Eugène Haussman. Hij gaf in de tweede helft van de negentiende eeuw leiding aan een enorm stadsvernieuwingsproject in Parijs. Daarbij werden brede boulevards, parken, rioleringen, kanalen en treinstations aangelegd. Zijn aanpak is niet onomstreden, maar hij heeft in relatief korte tijd een ongekende impuls gegeven aan de leefbaarheid en de schoonheid van Parijs. De combinatie van visie en daadkracht heeft me altijd aangesproken. Ik denk wel eens dat we best een vleugje "Hausmann" zouden kunnen gebruiken voor de uitdagingen waar we voor staan in het omgevingsdomein.

Welke eigenschap bewondert u het meest in anderen?

Een lichtvoetige, bedachtzame onverzettelijkheid. Je hebt dat - denk ik - een beetje nodig om wezenlijke projecten tot stand te brengen in het omgevingsdomein, bijvoorbeeld in de omgang met overheden, omwonenden en rechters.

Artikel delen