Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

In gesprek met een beweger: Casper ter Hoek, Jurist Stikstof en Natura 2000 bij BIJ12

25 februari 2022

In gesprek met een beweger

In gesprek met een beweger

Casper ter Hoek is sinds februari 2022 Jurist Stikstof en Natura 2000 bij BIJ12.

Wat houdt uw nieuwe functie in en waar komt u vandaan?

Als jurist binnen de Unit Stikstof en Natura 2000 van BIJ12 adviseer en ondersteun ik de provincies bij de uitvoering van het stikstofbeleid op het gebied van beleidsontwikkeling, vergunningverlening, natuur(herstel) en monitoring. BIJ12 is samen met het Rijk verantwoordelijk voor de informatievoorziening op het gebied van stikstof(vraagstukken). Bevoegde gezagen, maar ook initiatiefnemers (bijvoorbeeld agrariërs en ondernemers en hun adviseurs) kunnen bij de Helpdesk Stikstof en Natura 2000 terecht met vragen over bijvoorbeeld vergunningverlening, AERIUS en Natura 2000.

Ik studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht en de Université Toulouse 1 Capitole. Van 2017 tot en met 2021 werkte ik bij Vangoud Advocaten in Arnhem, waar ik mij bezighield met adviseren en procederen over kwesties op het vlak van het bestuurs- en omgevingsrecht.

Waarom heeft u voor deze functie gekozen?

Werken bij BIJ12 geeft mij de kans om niet alleen met de concrete toepassing van het (natuurbeschermings)recht bezig te zijn, maar óók met het gezamenlijk vormen / nader uitwerken van het stikstofbeleid met een multidisciplinaire insteek. Ik denk dat die mix van werkzaamheden goed bij mij past en daarom heb ik besloten om van de advocatuur over te stappen naar BIJ12.

Wat is de grootste uitdaging binnen deze functie?

Aangezien ik nog maar net begonnen ben, vind ik dat lastig in te schatten. Wat je ziet is dat Nederland voor een enorme ruimtelijke opgave staat: in een klein, vol land moet het woningtekort worden opgelost en een enorme verduurzamingsslag worden gemaakt, met behoud (en verbetering) van de natuur en biodiversiteit. Kortom: Het aanbod van ruimte is schaars en de vraag ernaar hoog en dat leidt (onvermijdelijk) tot frictie tussen de betrokken partijen. Die frictie zie je ook terug in het stikstofdossier. Sinds de PAS-uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 merk je dat het stikstofvraagstuk in een stroomversnelling is gekomen, waarbij (nieuw) beleid en de toepassing daarvan continu (in de rechtszaal) op zijn merites wordt beoordeeld. De grootste uitdaging is – wat mij betreft – het vinden van een oplossing waarin alle betrokken belangen zo goed mogelijk zijn meegewogen. Alle neuzen moet je midden in deze stroomversnelling zoveel mogelijk dezelfde kant op krijgen. Dat vergt creativiteit, geduld en een snel reactievermogen.

Wat zou u op professioneel en/of persoonlijk vlak willen bereiken binnen deze functie?

Nu de overheid het thuiswerkbeleid weer heeft versoepeld, kijk ik er in de eerste plaats erg naar uit om op kantoor nader kennis te maken met mijn collega’s. Ik wil mij graag zo snel mogelijk verder bekwamen in de juridische ins- en outs van het stikstofdossier (en het natuurbeschermingsrecht), zodat ik met mijn collega’s een substantiële bijdrage kan leveren aan de uitdaging die ik hiervoor beschreef.

Zal de inwerkingtreding van de Omgevingswet t.z.t. zorgen voor veel verandering binnen uw functie?

Ik verwacht – kort gezegd – dat de inwerkingtreding van Omgevingswet materieel niet veel teweeg zal brengen binnen mijn functie, nu de beoordelingskaders van de Wet Natuurbescherming min of meer behouden blijven.

Waar komt uw interesse voor het omgevingsdomein vandaan?

Dat is eigenlijk vrij simpel: Ik ben graag in de natuur en zeker in een land als Nederland, waar de ruimte beperkt is, vind ik het belangrijk dat er zorgvuldig met de beschikbare ruimte wordt omgegaan. In dat besluitvormingsproces draag ik graag een steentje bij.

Wat is uw favoriete plek in onze leefomgeving?

Binnen onze leefomgeving? De Nederlandse wateren! Mijn vrije tijd besteed ik graag aan windsurfen en zeilen.

Wat is uw grootste ergernis over het omgevingsdomein?

Mensen die er onzorgvuldig mee om gaan.

Welke eigenschap bewondert u het meest in anderen?

Veerkracht en (daarmee samenhangend) doorzettingsvermogen. Tegenslagen horen bij het leven maar die zijn niet bepalend voor wie jij bent; bepalend is hoe jij ermee omgaat. Personen die goed kunnen omgaan met tegenslagen halen denk ik het meest uit het leven.

Wat is uw persoonlijke motto

Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet zo zeer één persoonlijk motto heb. Maar deze vind ik heel aardig: Learn form yesterday, live for today, hope for tomorrow!

Artikel delen