Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

In Beweging

In de rubriek ‘In Beweging’ houden wij u op de hoogte van promoties en andere carrièrestappen binnen het domein van de fysieke leefomgeving en duurzaamheid.

Bent u ook in beweging? Laat het ons weten! Geef het door via amber@berghauserpont.nl, wij laten u graag aan het woord!

823758

Aukje van der Galiën-Rozendal is sinds augustus 2022 werkzaam bij BügelHajema Adviseurs als jurist omgevingsrecht

De functie als jurist grondzaken was mijn eerste functie na het afronden van mijn rechtenstudie. Ik was er nog niet zeker van dat het vakgebied van grondzaken ook echt bij mij paste en of ik daar de meeste energie uit zou halen. Daarom wilde ik graag eens werkzaam zijn in een ander specialisme waardoor ik zou kunnen ontdekken of dat iets voor mij is.”

Lees hier het hele interview met Aukje van der Galiën-Rozendal

Paul Rond

Paul Heijnsbroek is sinds 1 januari partner aanbestedings- en staatssteunrecht bij Straatman Koster advocaten

Ik wil graag de aanbestedings- en staatssteunpraktijk verder uitbouwen. Ook biedt deze functie mij de kans om nog meer betrokken te zijn bij de koers van kantoor en de ontwikkeling van ons team.

Lees hier het hele interview met Paul Heijnsbroek

Hannah

Hannah Kleemans is sinds september 2022 Legal Consultant Omgevingsrecht bij Royal HaskoningDHV

Ik heb voor de functie van legal consultant omgevingsrecht bij Royal HaskoningDHV gekozen omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan ruimtelijke vraagstukken. Met het grote woningtekort, de verduurzamingsopgave, de stikstofproblematiek en de schaarse ruimte, is het omgevingsrecht volop in beweging en moeten er grote vraagstukken opgelost worden. Ik vind het ontzettend interessant om hierover mee te denken en hier een bijdrage aan te leveren.

Lees hier het hele interview met Hannah Kleemans

visser

Christine Visser is per 1 januari 2022 toegetreden tot maatschap Ten Holter Noordam

Ik ben in 2004 in de advocatuur gestart. Terugkijkend zie ik dat veel vrouwen de advocatuur hebben verlaten; uiteindelijk treden maar weinig vrouwen toe tot de maatschappen van advocatenkantoren. Dat vind ik spijtig. Ik denk dat vrouwen daar zeker zo geschikt voor zijn als mannen. Ik ben niet heel activistisch, maar ik hoop dat ik een voorbeeld kan zijn voor jonge vrouwen binnen en buiten ons kantoor. Dat ik hen kan laten zien dat als je ervoor gaat, het gewoon kan; partner worden.”

Lees hier het hele interview met Christine Visser

Casper ter Hoek

Casper ter Hoek is sinds februari 2022 Jurist Stikstof en Natura 2000 bij BIJ12.

”Als jurist binnen de Unit Stikstof en Natura 2000 van BIJ12 adviseer en ondersteun ik de provincies bij de uitvoering van het stikstofbeleid op het gebied van beleidsontwikkeling, vergunningverlening, natuur(herstel) en monitoring. BIJ12 is samen met het Rijk verantwoordelijk voor de informatievoorziening op het gebied van stikstof(vraagstukken). Bevoegde gezagen, maar ook initiatiefnemers (bijvoorbeeld agrariërs en ondernemers en hun adviseurs) kunnen bij de Helpdesk Stikstof en Natura 2000 terecht met vragen over bijvoorbeeld vergunningverlening, AERIUS en Natura 2000.”

Lees hier het hele interview met Casper ter Hoek

Laura van Moorsel

Laura van Moorsel werkt vanaf december 2021 als Legal Consultant Omgevingsrecht bij Royal Haskoning DHV

Als Legal Consultant Omgevingsrecht ondersteunt en adviseert Laura overheden en bedrijven bij de totstandkoming van (ruimtelijke) projecten en andere aspecten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Haar proceservaring als oud-advocaat in het bestuurs(proces)recht en het omgevingsrecht komt daarbij goed van pas. In maart 2021 heeft Van Moorsel de Beroepsopleiding Advocaten afgerond.

Lees hier het interview met Laura van Moorsel

Stephan Sluiter

Advocatenkantoor NautaDutilh heeft Stephan Sluiter per 1 oktober 2021 tot nieuwe partner benoemd.

”NautaDutilh beschikt over een groot bestuursrechtteam met expertise over de hele linie van het publiekrecht dat relevant is voor bedrijven. We hebben specialisten op het gebied van het omgevingsrecht, economisch bestuursrecht en financieel bestuursrecht. Ik was bij aankomst dan ook onder de indruk van de mooie zaken die hier worden behandeld voor grote cliënten. Dat kan wat mij betreft nog meer voor het voetlicht worden gebracht. Ik wil daar graag een bijdrage aan leveren.”

Lees hier het hele interview met Stephan Sluiter

Julia Goets

Julia Goets (18) is op 15 oktober geïnstalleerd als de nieuwe jeugddijkgraaf. Julia is sinds 2019 jeugdbestuurder bij waterschap Aa en Maas.

”Ik hoop dat ooit alle jongeren weten wat het waterschap is en wat het belang ervan is. Men moet zich ervan bewust zijn dat meer dan de helft van Nederland onder de zeespiegel ligt en dat de kans bestaat dat je op bepaalde plekken op een gegeven moment niet meer kunt wonen. Ook zou ik graag willen dat iedereen ‘waterbewuster’ wordt.”

Lees hier het hele interview met Julia Goets

Jakob Wedemeijer

Jakob Wedemeijer is op 6 oktober in de gemeenteraadsvergadering geïnstalleerd als wethouder Wonen, Bouwen, Ontwikkelbuurten, Openbare Ruimte en Groen, Reiniging en Dierenwelzijn.

Wedemeijer was hiervoor stadsdeelbestuurder in Zuidoost. Ook is hij twee jaar wethouder geweest in Eindhoven, met de portefeuilles Actieve stad, Diversiteit en Vergunningen. Daarvoor is hij achttien jaar advocaat geweest op het gebied van asiel- en vreemdelingenrecht.

Wethouder Jakob Wedemeijer: “Het is een eer om mij nu als wethouder voor de hele stad in te mogen zetten. Ik heb zin om de komende maanden hard te werken voor meer betaalbare woningen en meer groen in de stad: twee onderwerpen die belangrijk zijn voor veel Amsterdammers en waar ik de komende tijd met hen, het college en de gemeenteraad mee aan de slag ga.”

Lees hier het interview met Jakob Wedemeijer

Violet Acar

Violet Acar benoemd tot partner Huurrecht bij Straatman Koster advocaten

Acar heeft zich gespecialiseerd op het gebied van huurrecht en het aan het vastgoed gerelateerde verbintenissenrecht. Zij heeft ruime ervaring met het adviseren en procederen over huurrechtelijke onderwerpen en met het opstellen en uitonderhandelen van overeenkomsten, waaronder huur- en ontwikkelingsovereenkomsten. Daarnaast adviseert ze partijen bij transacties. Acar staat met name professionele vastgoedpartijen bij, zoals beleggers, ontwikkelaars, gemeenten en woningcorporaties. Acar is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten en heeft de specialisatieopleiding van de Vereniging van Huurrecht Advocaten in 2018 cum laude afgerond.

De benoeming van Acar past binnen de ambitie van Straatman Koster advocaten om de huurrecht praktijk verder uit te bouwen.

Willemijn Polders

Willemijn Polders aan de slag als advocaat bij Van der Feltz advocaten

Willemijn Polders is advocaat bestuursrecht bij Van der Feltz advocaten, met een specialisatie in ruimtelijke ordening, decentralisatie, handhaving en milieurecht. Zij adviseert en procedeert voor zowel overheden als private partijen, in het bijzonder bedrijven in de (zwaardere) industrie. Willemijn studeerde Staats- en Bestuursrecht in Leiden en werkte tijdens haar master al bij Van der Feltz advocaten als juridisch medewerker. Daarna maakte zij een uitstap naar de landelijke politiek en rechtswetenschap, waar zij zich bezighield met verschillende institutionele en rechtsstatelijke onderwerpen.

Lees hier het interview met Willemijn Polders.

Erika Samuels Brusse

Per 1 juli 2021 verwelkomt HBR advocaten Erika Samuels Brusse als nieuwe collega

Erika studeerde Nederlands recht en Milieukunde en is meer dan 20 jaar advocaat. Zij is een specialist in het ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht en algemeen bestuursrecht. Erika werkt voor zowel overheden als private partijen zoals o.a. projectontwikkelaars, industriële bedrijven en retailers en overziet daardoor alle verschillende belangen en posities die spelen in het omgevingsrecht. Daarnaast is zij docent bij o.a. Berghauser Pont Academy. Ook verzorgt zij regelmatig cursussen voor andere organisaties of in-house workshop, onder andere over de Omgevingswet.

Aslihan Durmus

Aslihan Durmus aan de slag bij Asselbergs & Klinkhamer

Aslihan is sinds 1 juni advocaat bestuursrecht en omgevingsrecht bij de sectie Vastgoed- en Omgevingsrecht van Asselbergs & Klinkhamer. Zij is gespecialiseerd in zowel het bestuursrecht als het omgevingsrecht, en adviseert en procedeert onder meer over het algemeen bestuursrecht, ruimtelijk bestuursrecht, openbare orde & handhaving en overheidsaansprakelijkheid. Voordat zij bij Asselbergs & Klinkhamer kwam, werkte Aslihan ruim twee jaar als advocaat bestuursrecht in Rotterdam. Tijdens haar studie deed zij wetenschappelijk onderzoek en werkte zij vier jaar als buitengriffier voor de sectoren straf- en bestuursrecht van de rechtbank Rotterdam.

Lees het interview met Aslihan Durmus hier