Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Zo maken bedrijven en gemeenten van circulair bouwen het nieuwe normaal

Onze vorige blogs gingen in op hoe gemeenten met beleid en in projecten kunnen sturen op circulair bouwen. In deze blog lees je wat ons is opgevallen in gesprekken met marktpartijen over een gemeente die wil sturen op circulair bouwen*.

22 november 2022

Veel bouwpartijen begrijpen goed waarom we verstandiger, op een circulaire manier, met onze grondstoffen om moeten gaan. Zij ondervinden dagelijks de gevolgen van grondstofafhankelijkheid en slechte leverbaarheid en zien ook dat we klimaatverandering moeten tegengaan.

Bouwpartijen zoeken hier bij voorkeur pragmatische oplossingen voor. Door samen met de gemeente de bedoeling van een circulaire eis te doorgronden, gaan ze op zoek naar oplossingen.

Pionier samen

Circulair bouwen is voor iedereen nog ontdekken, proberen en leren. Onderken elkaars belang en kom in gezamenlijkheid tot oplossingen in plaats van elkaar overtuigen van een bepaalde eis. Schrijf als gemeente vooral geen maatregelen voor, maar laat de creativiteit aan de initiatiefnemers.

Hoewel verandering binnen transities een gegeven is, is bij de uitvoering van een project niets zo frustrerend dan gedurende een project de spelregels te veranderen. Daarom is het van belang om als gemeente je ambities en beleid op circulair bouwen voorafgaand aan een project op orde te hebben.

Heb aandacht voor haalbaarheid

Bouwpartijen hebben moeite om projecten haalbaar te maken vanwege de hoge bouwkosten. Dit geldt zeker ook voor corporaties. Vrijwel alle partijen zien industrieel en conceptueel bouwen als een oplossingsrichting hiervoor.

Als de gemeente meer eisen gaat stellen ten aanzien van circulair bouwen, is het verzoek om dit stapsgewijs te doen, zodat partijen tijd krijgen om te leren.

In de praktijk zien bouwpartijen dat gemeenten vaak de neiging hebben verschillende duurzaamheidseisen te stapelen die in strijd zijn met elkaar (lees hier hoe de adviseurs van Over Morgen hieraan werken.

Wat betekent dit voor het tempo?

Gaat het allemaal wel snel genoeg, vraag je je af. Idealiter zou vanuit het Rijk steviger gestuurd moeten worden op circulair bouwen. Zolang dit nog beperkt blijft, vinden wij dat gemeenten het heft in handen moeten nemen om van circulair bouwen het nieuwe normaal te maken.

Instrumenten als subsidies en korting op leges helpen op de lange termijn onvoldoende, concludeerde ook het PBL onlangs. Stevigere sturing is noodzakelijk. Hoe je dit doet als gemeente lees je in het Kompas Circulaire Gebiedsontwikkeling.

*De inzichten zijn gebaseerd op gesprekken met woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Zie ook

Hoe stuur je op circulair bouwen zonder grondbezit?

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.