Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Hek, Jan van 't

Jan houdt zich al jaren bezig met de transitie naar een duurzame wereld. Hij heeft zowel affiniteit met de innovatie van burgerinitiatieven als met politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

Met zijn energie, creativiteit en enthousiasme maakt hij gemakkelijk verbinding tussen verschillende mensen en beleidsterreinen. Als planoloog kijkt Jan naar de bredere ruimtelijke en maatschappelijke impact van de energietransitie. Jan is idealistisch in zijn waarden en pragmatisch in zijn handelen.