Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Wegwijzer 24 - Legesmodel, mandaatregelingen en verordening planschade aangepast

De gemeente heeft haar legesmodel, de mandaatregelingen en de procedureverordening planschade aangepast op het moment dat de wet in werking treedt. 

VNG 3 september 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Aanpassingen door de stelselwijziging moeten vanaf de inwerkingtredingsdatum in het legesmodel zijn verwerkt. Dit is een reguliere periodieke activiteit voor het team dat de legesverordening beheert. Hierbij moet in ieder geval worden gekeken naar de milieubelastende activiteit, het bijbehorend bouwwerk, brandveilig gebruik, de gevolgen van de Wkb en (in een latere fase) de gevolgen van al dan niet dereguleren. Ook de mandaatregelingen moeten aangepast worden, zoals dit algemeen gebruikelijk is bij de invoering van nieuwe wetgeving. Tenslotte moet worden bezien of en hoe de procedureverordening planschade wordt geactualiseerd (‘nadeelcompensatie’ onder de Omgevingswet). 

Urgentie

 • Als u de legesverordening niet aanpast aan de stelselwijziging ontstaat de kans dat u oneigenlijk leges heft. Dit heeft mogelijk procedures tegen uw gemeente als gevolg.   

 • Als u de legesverordening niet aanpast aan de stelstelwijziging loopt u eventuele inkomsten mis.  

 • Als u de mandaat regelingen niet aanpast aan de nieuwe wetgeving is besluitvorming (van o.a. college) niet meer gemandateerd aan functionarissen binnen het ambtelijk apparaat. Dit heeft als gevolg dat uw gemeente vastloopt in bureaucratie. Het is ook belangrijk de mandaten aan de uitvoeringsdiensten aan te passen aan de nieuwe situatie.   

 • Als u uw procedureverordening planschade niet actualiseert betekent dit dat u kwetsbaar bent voor aansprakelijkheid als gevolg van Ow-besluiten.  

Aandachtspunten 

Inhoud

 • Veranderingen in de leges hebben effect op het grotere financiële plaatje binnen uw gemeente. Wij raden u aan ook hier goed naar te kijken.  

 • Het fundament voor het heffen van leges verandert onder de Omgevingswet niet. Zaken zoals dienstverleningsprincipe, toerekenbaarheidsvereisten en toedeling van overhead zijn in de Omgevingswet niet gewijzigd.  

 • Planschade is een begrip in de ruimtelijke ordening. Nadeelcompensatie vervangt dit begrip en wordt breder toegepast. Hierdoor gaat nadeelcompensatie ook andere domeinen omvatten (o.a. water en milieu). Tegelijkertijd met de nadeelcompensatie regeling van de Omgevingswet treedt ook de generieke nadeelcompensatieregeling van de Algemene wet bestuursrecht in werking. 

 • U bent verplicht de bestaande planschadeverordening aan te houden tot 10 jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet (als uw gemeente deze heeft). De reden hiervoor is dat er nog beroepsmogelijkheden zijn onder de oude planschadeverordening.  

Acties  

 • Pas uw terminologie en juridische grondslag rondom leges en mandaatregelingen aan de Omgevingswet aan. 

 • Kijk naar de zaken waarvoor de Omgevingswet geen mogelijkheid meer biedt tot het heffen van leges. Voor deze zaken vervalt uw juridische grondslag.  

 • Onderzoek welke activiteiten onder de Omgevingswet extra mogelijkheden bieden tot het heffen van leges.  

 • Verwerk de lokale keuzes van uw beleid in de legesverordening. 

 • Rondom mandaatregelingen verandert het type bevoegdheden voor gemeenten. Denk aan bijvoorbeeld het stellen van maatwerkvoorschriften. Deze moeten worden verwerkt in uw mandaatregelingen. 

 • Ga na of er een nadeelcompensatieverordening Omgevingswet moet komen. Indien dit het geval is: kijk hoe u deze op moet stellen en of u deze kunt integreren in de generieke nadeelcompensatieverordening (voor zover aanwezig). Vervolgens breng u de verordening in procedure. 

Handige producten en diensten 

Meer informatie

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.