Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Onderzoek naar wolf in gebied rond Heusden

In het gebied rond Heusden is onderzoek gedaan met een warmtedrone. Hieruit bleek geen aanwijzing te komen dat er meer dan een wolf in het gebied is. Ook de uitslag van de DNA-analyses kunnen slechts een wolf met zekerheid bevestigen.

Provincie Noord-Brabant 3 juni 2020

Nieuws & Achtergrond

Warmtedrone

Vrijdag 29 mei heeft gedeputeerde Elies Lemkes-Straver samen met ZLTO en Zoogdiervereniging de gemeente Heusden bezocht. Tijdens het werkbezoek bleek dat ondernemers het belangrijk vinden dat er onderzoek plaats vindt naar de plek waar de wolf zich schuilhoudt, de eendenkooi in de gemeente Heusden. Zaterdag is er daarom een onafhankelijk onderzoeker het gebied in gegaan en heeft met een warmtedrone gezocht naar een mogelijk wolvennest in de eendenkooi. Dit is echter niet aangetroffen.

DNA-analyses

BIJ12 heeft DNA-monsters afgenomen naar aanleiding van de schademeldingen die bij hen zijn gedaan. Het gaat om de DNA-monsters tot 20 mei. Provincie Noord-Brabant heeft voor de schademeldingen in gemeente Heusden een spoedanalyse aangevraagd. Vandaag blijkt hieruit dat het DNA dat gevonden is op de dode schapen in de gemeente Heusden, afkomstig is van een mannetje uit een roedel in Duitsland. Het DNA geeft echter geen uitsluitsel over de aanwezigheid van een mogelijke tweede wolf. Om dat vast te kunnen stellen, moeten er naast DNA meer waarnemingen (foto’s, video’s) worden onderzocht.

Bijzondere situatie

Dick Klees, internationaal roofdierexpert: “Jonge wolven verlaten normaliter in hun eentje de roedel (hun familie) om een eigen gebied te zoeken om zich te vestigen. In uitzonderlijke situaties komt het voor dat twee dieren uit dezelfde roedel daarin tijdelijk samen optrekken. Als het in Brabant inderdaad om twee wolven zou gaan is dat erg bijzonder, niet uniek, maar duidelijk de uitzondering die de regel bevestigt. Uiteindelijk zullen de wolven echter hoe dan ook uit elkaar gaan om een partner te zoeken en een eigen leefgebied.”

Gezamenlijke aanpak

Provincie, ZLTO, Zoogdiervereniging en de gemeente Heusden vinden het belangrijk om gezamenlijk te bepalen wat de mogelijkheden zijn om te voorkomen dat een wolf zich daar vestigt. Uitgangspunt blijft om in te zetten op preventieve maatregelen om het gebied daarmee zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor een wolf om zich te vestigen. Ongeacht of dit een of twee wolven zijn. Is de wolf echter na twee weken nog steeds niet verdwenen, terwijl het vee allemaal goed beschermd is, dan zullen de vier partijen kijken wat er mogelijk is om de wolf te laten vertrekken uit het gebied.

Wolvengebiedscommissie

ZLTO heeft daarnaast de vraag bij de provincie neergelegd om een wolvengebiedscommissie in te stellen. Dit is echter nog niet aan de orde, omdat er nog geen wolf is die zich in Brabant heeft gevestigd. Is dat uiteindelijk wel het geval, dan zal de provincie een dergelijke commissie instellen met belanghebbende partijen uit het betreffende gebied. Tot die tijd is het wel van belang om te overleggen, daarom zal er, aansluitend op het goede overleg dat er al is, een platform met verschillende specialismen worden opgericht, waarvan de provincie bereid is dit te faciliteren.

Artikel delen