Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Noord-Holland klaagt: ‘Willekeur bij ministerie LNV bij verdeling geld natuurversterking’

De provincie Noord-Holland is niet blij met de “slechts” 12 miljoen euro van het Rijk voor natuurversterking en landbouw. “Er is helemaal niet naar de inhoud gekeken. Ik ben heel verbaasd door deze gang van zaken. Dit is niet uit te leggen”, vindt gedeputeerde Jelle Beemsterboer.

16 februari 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

“We hebben 80 miljoen aangevraagd om de Noord-Hollandse natuur te versterken, de landbouw via innovaties te helpen stikstofuitstoot te beperken en klimaatverandering aan te pakken”, zegt gedeputeerde Jelle Beemsterboer. “Maar door kennelijke willekeur van het ministerie houden we 12 miljoen over. Alleen de aanvraag voor de aanleg van bos en het verleggen van een fietspad in de duinen is meegenomen.”

Boerenprotest

“We hoorden deze week dat onze ingediende projecten voor duurzame innovaties in de landbouw vanwege tijdsdruk bij het ministerie niet zijn beoordeeld”, vervolgt Beemsterboer. “Er is dus helemaal niet naar de inhoud gekeken. Ik ben heel verbaasd door deze gang van zaken. Dit is niet uit te leggen.”

“Zo’n 200 Noord-Hollandse boeren kwamen deze week met hun trekkers bij ons provinciehuis om hun zaak te bepleiten. Zij zitten totaal in de knel met hun bedrijf. Wij willen werken aan oplossingen. Maar we krijgen hierbij weer nul op het rekest, omdat het ministerie het werk dat zij ons gevraagd hadden aan te leveren niet heeft kunnen controleren.”

Beemsterboer: “We hebben op verzoek van het ministerie afgelopen zomer snel projecten ingediend die snel gerealiseerd kunnen worden. Maar nu blijkt door tijdsdruk en allerlei andere omstandigheden dat LNV maar 2 van de 7 aangeleverde projecten inhoudelijk beoordeeld heeft, waardoor ons nu maar 12 miljoen in het vooruitzicht is gesteld. De overige 68 miljoen is nog niet beoordeeld, maar kan niet meer in deze begroting meegenomen worden en vertraagt dus behoorlijk.”

Beemsterboer: “We hebben ambitieuze plannen om onze doelen en die van het Rijk te halen. Maar dat wordt op deze manier schier onmogelijk. Dat is ook de boodschap die ik de minister voor Natuur en Stikstof ga geven.”

Koplopersprojecten

De minister voor Natuur en Stikstof vroeg de provincie in 2023 om projecten in te dienen die op de korte termijn bijdragen aan het herstel van de natuur. Noord-Holland diende 7 van deze zogenaamde koplopersprojecten in. De aanvraag bedroeg 80 miljoen euro. Het ging onder andere over het aanleggen van een natuurgebied in Waterland-Oost, de verstuiving van duinen in Bergen en het planten van bos. Ook richtte de provincie zich op het beperken van stikstofuitstoot en verder verduurzamen van de landbouw door innovaties te testen op boerenbedrijven.

Tijdens het Kamerdebat over de begrotingswijziging, stuurde het ministerie van LNV een overzicht van beschikbaar budget per provincie. Daaruit bleek dat voor Noord-Holland 12 miljoen euro beschikbaar is.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.