Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Nieuwe infographics Omgevingswet de vier verbeteringen en mengpaneel milieu

"Minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Dat is waar de Omgevingswet voor staat. Het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving moet centraal staan in plaats van de vraag: 'mag het wel?'."

Rijksoverheid 7 april 2017

Nieuwe infographics Omgevingswet de vier verbeteringen en mengpaneel milieu

Download Infographic de vier verbeteringen

Infographic mengpaneel milieu

Met de Omgevingswet hebben decentrale overheden meer afwegingsruimte voor het stellen van kwaliteitsnormen voor het milieu. Het Rijk stelt hiervoor inhoudelijke kaders in de vorm van instructieregels. Die kunnen een standaardnorm en een bandbreedte meegeven. Voor sommige aspecten, zoals licht, zijn er geen instructieregels en hebben gemeenten vrije regelruimte.

Download Infographic mengpaneel milieu

Meer infographics:

Nederland kent talloze wetten en regels op het gebied van de leefomgeving. Een ingewikkeld geheel waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Daarom komt de Omgevingswet: één wet die alle wetten op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt.

Download:

Infographic vernieuwing stelsel omgevingsrecht

Het nieuwe stelsel bestaat uit de Omgevingswet, vier AMvB's en de Omgevingsregeling. Bij inwerkingtreding gaan het invoerings- en aanvullingsspoor op in het hoofdspoor.
Het invoeringsspoor regelt de overgang van de bestaande naar de nieuwe wet- en regelgeving. Bovendien vult dit spoor het hoofdspoor met enkele essentiële onderdelen aan.
De ontwikkeling van wet- en regelgeving in het aanvullingsspoor maakt deel uit van lopende beleidsontwikkelingen op het gebied van natuur, bodem, geluid en grondeigendom.

Download:

Infographic Vergunning voor bouwen wordt opgesplitst
Op rijksniveau wordt de vergunningplicht voor bouwen geregeld in het Besluit bouwactiviteiten leefomgeving, waarin ook de technische bouwregels staan. Gemeentelijke regels voor bouwwerken staan in het omgevingsplan, en daarin staat ook of een vergunning nodig is. Met de Invoeringswet komt deze verandering in de Omgevingswet te staan.
Download hier de infographic.

Infographic over de Invoeringswet
De Invoeringswet regelt het overgangsrecht en wijzigt een aantal bestaande wetten. Verder vult de Invoeringswet de Omgevingswet aan met een aantal onderwerpen.
Download hier de infographic.

Informatieblad Schaderegeling
Wat houdt de nieuwe regeling op het gebied van schade in?
Download hier het informatieblad

Informatieblad Overgangsrecht
Het overgangsrecht regelt de overgang van de huidige wet- en regelgeving naar het nieuwe stelsel onder de Omgevingswet en vormt een belangrijk onderdeel van de Invoeringswet.
Download hier het informatieblad

Informatieblad Omzetting wet VTH
Wat betekent de stelselherziening van het omgevingsrecht voor de Wet VTH?
Download hier het informatieblad

Informatieblad Knip voor bouwactiviteiten
Wat betekent het opsplitsen de knip van de vergunningplicht voor een bouwactiviteit?
Download hier het informatieblad

Informatieblad Digitaal Stelsel Omgevingswet
Wat is het Digitaal Stelsel Omgevingswet en waar is het op gericht?
Download hier het informatieblad

Artikel delen