Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Overzicht eerste inhoudelijke uitspraaken met betrekking tot Omgevingswet

Het afgelopen kwartaal zijn er veel uitspraken gewezen over het overgangsrecht van de Invoeringswet Omgevingswet. In die uitspraken wordt bepaald of het oude recht nog blijft gelden of de Ow voor het geding gaat gelden. Afgelopen woensdag nog deed de ABRvS een zeer lezenswaardige en instructieve uitspraak over het overgangsrecht voor bestemmingsplannen die (deels) vernietigd worden.

2 april 2024

Overgangsrecht Omgevingswet bij vervolgbesluiten ruimtelijke plannen

Erg interessant voor de praktijk zijn de eerste inhoudelijke uitspraken over de Omgevingswet. Daarbij gaat het soms al over op grond van de Omgevingswet genomen besluiten, en soms blikt de rechtbank al vooruit op de Omgevingswet. Hierbij een overzicht tot nu toe.

- Eerste rechterlijke uitspraak over de BOPA/ buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

Eerste rechterlijke toetsing BOPA (criterium evenwichtige toedeling functies aan locaties)

- Rechterlijke uitspraak over een o.g.v. de Ow verleende omgevingsplanactiviteit voor het kappen van bomen:
Eerste echte inhoudelijke uitspraak op basis van de Omgevingswet

- Rechterlijke toetsing bestuursdwangbesluit op basis van de Ow (overtreding diverse artikelen Besluit bouwwerken leefomgeving en bruidsschat/tijdelijke deel omgevingsplan):
Toetsing door voorzieningenrechter van bestuursdwangbesluit op basis van de Omgevingswet

- ondanks dat oude recht blijft gelden toch in de beslissing op bezwaar bekijken of onder de Omgevingswet ook nog sprake is van een overtreding:
Ook al blijft het oude recht van toepassing op een handhavingszaak, toch moet ook vooruitgekeken worden naar of de gedraging onder de Omgevingswet ook nog een overtreding is

- uitspraak waarin de rechtbank reeds anticipeert op de nieuwe systematiek van de milieubelastende activiteit (MBA) uit het Bal:
Eerste rechterlijke uitspraak waarin nieuwe systematiek Bal van MBA's in de praktijk wordt toegepast

- uitspraak waarin wordt getoetst of gehandeld wordt in strijd met het omgevingsplan, en er dus sprake is van een omgevingsplanactiviteit?:
Inhoudelijke uitspraak over Omgevingswet: is er sprake van handelen in strijd met het omgevingsplan en dus een omgevingsplanactiviteit?

- uitspraak waarbij wordt vooruitgeblikt op regeling art. 16.64a Ow: als geen omgevingsvergunning nodig is, dan dit in de kennisgeving vermelden:
Geen omgevingsvergunning nodig? Dan aanvraag afwijzen en dus niet de aanvraag buiten behandeling stellen

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.